Impedanssikardiografia

Hemodynamiikan arviointi

Hemodynamiikan arvioinnin tarkoituksena on selvittää sydämen pumppauskykyä ja verisuonten ominaisuuksia makuulla sekä pystyasennossa. Tutkimus on kivuton ja siinä käytetään iholle liimattavia elektrodeja.

Tutkimuksella voidaan selvittää matalan ja korkean verenpaineen mekanismia, määritellä alentuneen sydämen pumppauskyvyn vaikeusastetta ja seurata koko kehon nestetasapainoa.

Hemodynamiikan arviointiin valmistautuminen

Hengitystieinfektion tai muun äkillisen sairauden parantumisesta pitää olla kulunut vähintään kaksi viikkoa. Sairastuessa täytyy ottaa yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon.

Säännöllistä lääkitystä voi jatkaa normaalisti, ellei tutkimukseen lähettävä lääkäri ole toisin määrännyt. Lääkitystä koskevat tiedot ovat tärkeitä, joten mukaan on otettava luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä.

Alkoholia ei saa juoda yhteen vuorokauteen ennen tutkimusta. Ennen koetta ei saa tupakoida tai käyttää nikotiinivalmisteita. Ylimääräistä valvomista ja raskasta fyysistä rasitusta on vältettävä tutkimusta edeltävänä ja tutkimuspäivänä.

Pari tuntia ennen tutkimusta voi syödä kevyen aamupalan tai aterian. Kahvia, teetä, kola- tai muita piristäviä juomia ei kuitenkaan saa juoda. Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä.

Tutkimustilanteeseen ei ole mahdollista ottaa mukaan saattajaa.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen

Tutkimuksen alussa hoitaja laittaa iholle mittaustarrat sydämen pumppaustoiminnan mittausta varten. Verenpainetta seurataan sormen ja olkavarren ympärille asetetuilla manseteilla. Mittaukset tehdään ensin makuulla, sitten pystyasennossa ja vielä lopuksi makuulla.

Tutkimus kestää noin tunnin.

Tutkimuksen jälkeen

Kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.