Keuhkoputkien metakoliinialtistus

Keuhkoputkien metakoliinialtistuksella selvitetään astmataipumusta. Tutkimusta käytetään PEF-vuorokausiseurannan ohella astman perustutkimuksessa ja sen avulla voidaan seurata myös astman hoitovastetta.

Tutkimusta ei tehdä raskaana olevalle, sillä metakoliinin vaikutusta sikiöön ei tunneta tarkasti.

Metakoliinialtistukseen valmistautuminen

Akuutti hengitystieinfektio voi ohimenevästi lisätä hengitysteiden reaktioherkkyyttä. Varoaika infektion jälkeen on yleensä neljä viikkoa. Sairastuessa on otettava yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon.

Ennen tutkimusta on oltava neljä tuntia tupakoimatta. Tutkimuspäivänä ei saa juoda kahvia, teetä tai kolajuomia eikä syödä suklaata. Raskasta ateriaa on vältettävä kaksi tuntia ennen tutkimusta. Pyydämme välttämään myös hajusteiden käyttöä.

Tutkimus kestää noin 1,5 tuntia ja mukaan voi ottaa saattajan.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Tutkimuksessa potilas hengittää aerosolina metakoliini-tutkimusainetta enintään viiteen eri kertaan ja puhaltaa jokaisen annoksen jälkeen spirometrialaitteeseen hoitajan ohjeiden mukaan. Metakoliinialtistuksen jälkeen hoitaja antaa vielä keuhkoputkia avaavaa lääkettä, jonka vaikutus mitataan samanlaisilla puhalluksilla 10–15 minuutin kuluttua.

Tutkimus ei aiheuta kipua eikä jälkiseurauksia.

Tutkimuksen jälkeen

Pyydettäessä kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.