Polkupyöräergometri

Kliininen rasituskoe

Kliinisellä rasituskokeella selvitetään sydän- ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön toimintaa sekä arvioidaan suorituskykyä polkupyöräergometrilla. Tutkimukseen voidaan liittää myös keuhkojen toimintakoe.

Kliinistä rasituskoetta käytetään verenkierto- ja hengityselinsairauksien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa, työ- ja toimintakyvyn ja niitä mahdollisesti rajoittavien tekijöiden, sekä leikkaustoimenpiteisiin liittyvien riskien arvioinnissa. Tärkein käyttöaihe on sepelvaltimotaudin diagnostiikka ja taudin vaikeusasteen arviointi.

Lapsille kliininen rasituskoe tehdään pääasiassa synnynnäisten sydänvikojen merkitsevyyden arvioinnissa ja niiden hoidon tulosten seurannassa, sekä rytmihäiriöiden tutkimiseksi.

Kliiniseen rasituskokeeseen valmistautuminen

Tutkimusta ei voi tehdä äkillisen hengitystieinfektion tai sen päättymistä seuraavan kahden viikon aikana. Sairastuessa täytyy ottaa yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

Lääkitystä koskevat tiedot ovat tärkeitä, joten mukaan on otettava luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä. Säännöllistä lääkitystä voi jatkaa normaalisti, ellei tutkimukseen lähettävä lääkäri ole toisin määrännyt.

Alkoholin käyttö tutkimuspäivänä ja sitä edeltävänä päivänä on kielletty. Tupakoimatta on oltava  kaksi tuntia ennen tutkimusta. Suklaata, kahvia, teetä, kaakaota, kola- tai muita piristäviä juomia ei saa nauttia neljään tuntiin ennen tutkimusta. Pari tuntia ennen tutkimusta voi syödä kevyen aamupalan tai aterian.

Mukaan on otettava polkupyöräergometrin polkemiseen sopiva vaatetus ja kengät. Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä tutkimukseen tullessa. Tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin 1,5 tuntia.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Tutkimus koostuu seuraavista vaiheista: lepo, rasitusvaihe ja palautumisvaihe.

Aluksi potilas vaihtaa vaatteet. Laboratoriosta on tarvittaessa mahdollista lainata sairaala-asua ja jalkineita. Hoitaja kiinnittää sydänfilmitarrat rintakehälle ja raajoihin sekä verenpainemansetin olkavarteen. Muutaman minuutin levon jälkeen otetaan sydänfilmi ja mitataan verenpaine ja hengitystiheys.

Rasitusvaiheessa hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormitetaan polkupyöräergometrillä vakioiduissa olosuhteissa lääkärin valvonnassa. Lapsipotilaille on laboratoriossa oma pyöränsä. Lapsen mukana tutkimustilanteessa voi olla vanhempi tai saattaja.

Rasitusta lisätään valitulla kuormamäärällä yleensä minuutin aikavälein eli kyseessä on työjohteinen kliininen rasituskoe. Kokeen aikana mitataan syke- ja hengitystaajuutta, verenpainetta sekä rekisteröidään sydämen sähköistä toimintaa eli sydänfilmiä. Tutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä myös keuhkojen toimintakoe tai ottaa verinäytteitä.

Rasitusta jatketaan tutkittavan uupumiseen asti, ellei erityisiä syitä lopettamiseen tätä ennen ilmene. Rasitusvaiheen päätyttyä seurantaa jatketaan muutaman minuutin ajan, rekisteröidään sydänfilmiä ja lopuksi mitataan verenpaine.

Laboratoriossa on suihkumahdollisuus.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimusta valvonut kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.