Virtaustilavuusspirometria

Useimmat keuhkosairaudet vaikuttavat keuhkojen tuuletuskykyyn eli ventilaatioon. Spirometria on tavallisin ventilaatiokyvyn mittausmenetelmä ja sen avulla määritetään ventilaatiotoiminta viitearvotasoon nähden sekä arvioidaan toimintahäiriön laatu ja vaikeusaste.

Spirometriassa voidaan karkeasti erottaa mahdollisen hengitystieahtauman sijainti. Sitä käytetään myös työ- ja toimenpidekelpoisuuden sekä astmalääkityksen tehon arvioinnissa.

Spirometriaan valmistautuminen

Hengitystieinfektion tai muun äkillisen sairauden parantumisesta pitää olla kulunut vähintään kaksi viikkoa. Sairastuessa täytyy ottaa yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

Potilas saa kutsun mukana ohjeet mahdollisista lääketauotuksista. Tutkimukseen tullessa on otettava mukaan luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä.

Alkoholin käyttö tutkimuspäivänä ja sitä edeltävänä päivänä on kielletty. Tupakoimatta on oltava kaksi tuntia ennen tutkimusta. Raskasta ateriaa, kahvia, teetä, kaakaota, kola- tai muita piristäviä juomia ei saa nauttia neljään tuntiin ennen tutkimusta. Pyydämme myös välttämään hajusteiden käyttöä.

Tutkimus kestää noin tunnin, ja mukaan voi ottaa saattajan

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Potilas puhaltaa spirometrialaitteeseen hoitajan ohjeiden mukaan. Puhallusten aikana suu on suukappaleessa ja nenä suljettu. Luotettava tutkimus edellyttää useita puhalluksia.

Yleensä peruspuhallusten jälkeen hoitaja antaa vielä keuhkoputkia avaavaa lääkettä, jonka vaikutus mitataan samanlaisilla puhalluksilla 10–15 minuutin kuluttua.

Tutkimus ei aiheuta kipua eikä mitään jälkiseurauksia.

Tutkimuksen jälkeen

Pyydettäessä kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.