Aivoreseptoreiden tai kuljettajaproteiinien gammakuvaus

Tutkimuksen avulla selvitetään aivotumakkeiden toimintaa. Sillä voidaan diagnosoida varhaisvaiheessa neurologisia sairauksia kuten Parkinsonin tauti, monisysteemiatrofia eli MSA ja progressiivinen supranukleaarinen halvaus eli PSP. Lisäksi voidaan erottaa Lewyn kappale -tauti Alzheimerin taudista.

Tutkimuksessa käytettävä merkkiaine sitoutuu aivoissa tiettyihin hermosolujen rakenteisiin, jolloin voidaan osoittaa dopaminergisten hermosolujen kato aivojen tyvitumakkeissa.

Gammakuvaukseen valmistautuminen

Kilpirauhasen säderasituksen pienentämiseksi potilas ottaa Lugolin-liuosta (4 %) 30 tippaa päivässä kolmena päivänä tutkimusainepistosta edeltävästä päivästä alkaen. Lähettävä yksikkö huolehtii, että potilas saa Lugolin-liuoksen.

Tietyt lääkkeet voivat vaikuttaa kuvauslöydöksiin ja kuvien tulkintaan. Seuraavat lääkkeet täytyy tauottaa ennen tutkimusta:

  • Metyylifenidaatti (Concerta, Ritalin, Equasym)
  • Dexamfetamiinisulfaatti (Dexamphetamine Sulphate)
  • Bupropioni (Zyban)
  • Modafiniili (Modiodal, Provigil)

Tutkimuspäivänä saa syödä, juoda normaalisti sekä ottaa muut lääkkeet normaalisti.

Tutkimusta varten kannattaa varata aikaa noin neljä tuntia ja mukaan voi ottaa saattajan. Emme kuitenkaan suosittele pienten lasten mukaan ottamista.

Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja kutsuu hänet tutkimukseen.

Tutkimus aloitetaan antamalla tutkimusaineinjektio eli lievästi radioaktiivinen tutkimusaine kanyylin kautta kyynärvarren laskimoon. Kuvaus aloitetaan noin kolmen tunnin kuluttua tutkimusaineen antamisesta. Tutkimusaineinjektion ja kuvauksen välillä potilas voi poistua isotooppilaboratoriosta.

Potilas on tutkimuksessa selinmakuulla ja kuvaus kestää 45 minuuttia. Gammakamera liikkuu hitaasti pään ympäri. Kuvauksessa käytetään apuna pää- ja käsitukia, jotta potilas pystyisi säilyttämään asentonsa mahdollisimman liikkumattomana koko kuvauksen ajan.

Tutkimusaine ei vaikuta vointiin ja isotooppilaboratoriosta voi poistua heti tutkimuksen päätyttyä.

Tutkimuksen jälkeen

Kuvat ja lausunnon toimitamme lähettäneelle tai hoidosta vastaavalle lääkärille, joka kertoo tuloksista edelleen potilaalle.

Turvallisuusnäkökohdat

Raskaana olevalle tutkimusta ei tehdä.

Imetystauko on 3 vuorokautta.

Annettava aktiivisuus ja sädeannos

  • Aikuisille annettava aktiivisuus on 180 MBq.
  • Efektiivinen sädeannos on 4,2 mSv.