MIBG

Kromaffiinikudoksen/adrenergisen kudoksen gammakuvaus

Tutkimuksella kuvataan ja seurataan adrenergisiä kasvaimia kuten neuroblastoomaa ja feokromosytoomaa. Myös medullaarinen kilpirauhassyöpä yleensä kuvautuu. Lisäksi kuvausta käytetään sydämen adrenergisen hermotuksen tutkimisessa esimerkiksi neuropatioissa.

Merkkiaineena käytettävä metajodobentsyyliguanidiini keräytyy adrenergisiin hermopäätteisiin. Myös adrenergiset kasvaimet keräävät merkkiainetta.

Menetelmästä on hyötyä varsinkin lisämunuaisten ulkopuolella sijaitsevien feokromosytoomien diagnostiikassa. Tutkimuksesta voi olla hyötyä myös medullaarisessa kilpirauhassyövässä, erityisesti etäpesäkkeiden toteamisessa.

MIBG-kuvaukseen valmistautuminen

Useat eri lääkeryhmät voivat vaikuttaa tutkimuksen tulokseen, joten kyseiset lääkkeet on tauotettava ennen tutkimusta. Tarkemman listan tauotettavista lääkkeistä ja suositeltavien taukojen pituuksista antaa lähettävä lääkäri.

Kilpirauhasen sädeannoksen pienentämiseksi potilas ottaa Lugolin-liuosta (4 %) tippoina suun kautta. Lähettävä yksikkö huolehtii, että potilas saa Lugolin-liuoksen.

Käyntejä isotooppilaboratorioon on yleensä kolmena peräkkäisenä päivänä. Kaikkina päivinä saa syödä ja juoda normaalisti.

Mukaan voi ottaa saattajan. Emme kuitenkaan suosittele pienten lasten mukaan ottamista.

Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja kutsuu tutkimukseen.

Ensimmäisenä käyntipäivänä annamme tutkimusaineinjektion eli lievästi radioaktiivista tutkimusainetta kanyylin kautta kyynärvarren laskimoon. Käyntiin kuluu aikaa noin 30 minuuttia.

Seuraavina käyntipäivinä teemme kuvauksia. Aikaa kannattaa varata noin 2 tuntia käyntipäivää kohti. Vuorokauden kuluttua merkkiaineen annosta kuvataan koko keho ja tarvittava määrä lisäkuvia.

Tutkimuksen jälkeen

Kuvat ja lausunnon toimitamme lähettäneelle tai hoidosta vastaavalle lääkärille, joka kertoo tuloksista edelleen potilaalle.

Turvallisuusnäkökohdat

Raskaana olevalle tutkimusta ei tehdä.

Imetys on lopetettava kokonaan.

Annettava aktiivisuus ja sädeannos

  • Aikuisille annettava aktiivisuus on noin 370 MBq (123I-mIBG).
  • Aikuisen efektiivinen sädeannos on alle 4,8 mSv, Lugol-tipat vähentävät efektiivistä sädeannosta.
  • Mahdollisen TT:n aiheuttama lisäsädeannos on noin 1-2 mSv riippuen TT:llä kuvattavan alueen laajuudesta.