Radiofosforihoito

Radiofosforilla hoidetaan verisairauksia, joissa veren solumäärät ovat kasvaneet poikkeavan korkeiksi. Radiofosfori sitoutuu luuytimessä aktiivisesti jakautuviin soluihin ja luussa hydroksiapatiittiin, ja sen säteily hillitsee verisolujen liiallista tuotantoa.

Hoidon vaikutus näkyy veriarvoissa noin kuukauden kuluttua, mutta täydellisesti hoitovastetta voi arvioida vasta 3–4 kuukauden kuluttua radiofosforin annosta. Tarvittaessa radiofosforihoito voidaan uusia.

Radiofosforihoitoon valmistautuminen

Munuaisten kautta erittyvien soluhajontatuotteiden määrä lisääntyy radiofosforihoidon jälkeisinä päivinä. Tämä voi olla vahingollista munuaisille ja aiheuttaa kihtiä, jos siihen on taipumusta.

Haittavaikutusten välttämiseksi potilaan on juotava tavallista runsaammin jo parina päivänä ennen radiofosforihoitoa sekä hoidon jälkeen.

Munuaisten suojaamiseksi voidaan radiofosforihoidon yhteydessä käyttää allopurinolilääkitystä. Hoitava lääkäri päättää lääkityksen tarpeellisuuden.

Hoitokäyntiä varten kannattaa varata aikaa 30 minuuttia ja mukaan voi ottaa saattajan. Emme kuitenkaan suosittele pienten lasten mukaan ottamista.

Hoitopäivänä saa syödä, juoda sekä ottaa lääkkeet normaalisti.

Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä.

Hoitokäynti

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja kutsuu hänet.

Radiofosfori on liuoksen muodossa ja lääkäri antaa sen pistoksena laskimosuoneen. Radiofosfori ei vaikuta vointiin, ja potilas voi poistua pistoksen saatuaan isotooppilaboratoriosta.

Hoidon jälkeen

Lausunnon annetusta hoidosta toimitamme lähettäneelle tai hoidosta vastaavalle lääkärille. Hoidon jälkiseurannasta huolehtii lähettävä yksikkö.

Turvallisuusnäkökohdat

Raskaana olevalle ei anneta radiofosforihoitoa.

Imettäminen on lopetettava kokonaan.

Sekä nais- että miespotilaan on käytettävä varmaa ehkäisyä kolme kuukautta radiofosforihoidon jälkeen, sillä radiofosfori saattaa vaurioittaa sukusoluja.

Radiofosfori ei säteile kehosta ympäristöön, joten hoidosta ei aiheudu vaaraa muille ihmisille.

Annettava aktiivisuus ja sädeannos

  • Aikuisille annettava aktiivisuus on 100–200 MBq (hematologin antama päätös).
  • Aikuisen efektiivinen sädeannos on noin 240–480 mSv.