Sydänlihasperfuusion gammakuvaus

Sydänlihaksen verenkierron gammakuvaus

Sydänlihaksen verenkierron gammakuvausta käytetään pääasiassa sepelvaltimotaudin diagnosointiin ja sen vaikeusasteen arviointiin. Tutkimuksessa arvioidaan perfuusion eli verenkierron alueellista jakautumista sydänlihaksessa. Tutkimuksessa pystytään arvioimaan myös sydämen pumppaustehoa.

Gammakuvausta käytetään etenkin silloin, kun potilas ei pysty polkemaan tavanomaista rasituskoetta, tai rasitus-EKG:n tulkinta on vaikeaa esimerkiksi sydämen kammion liikakasvun, WPW-oireyhtymän, digitalislääkityksen tai vasemman haarakatkoksen vuoksi.

Gammakuvauksen avulla myös ennustetaan pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen hyötyä sekä arvioidaan hoitotulosta. Tutkimusta hyödynnetään leikkauskelpoisuutta arvioitaessa, jos sydänlihaksen hapenpuute voisi merkitsevästi lisätä leikkausriskiä. Sydäninfarktin jälkeen voidaan arvioida arven sijaintia ja laajuutta sekä rasituksen provosoimaa hapenpuutetta.

Tutkimuksessa käytettävän merkkiaineen jakautuminen sydämen vasemman kammion lihakseen vastaa sepelvaltimovirtauksen jakautumista. Tutkimus tehdään yleensä kahdessa vaiheessa eli verenkiertoa arvioidaan sekä levossa että rasituksen aikana. Diagnostiikka perustuu alueellisiin verenkiertoeroihin lepo- ja rasituskuvien välillä.

Tutkimusta ei tehdä raskaana olevalle eikä esimerkiksi nuhaan, kuumeeseen tai mahatautiin äkillisesti sairastuneelle.

Sydänlihasperfuusion gammakuvaukseen valmistautuminen

Teetä, kahvia, kaakaota, suklaata, alkoholia, kola- tai energiajuomia ei saa nauttia 24 tuntiin ennen tutkimusta. Tupakointia on myös vältettävä. Syömättä täytyy olla neljä tuntia ennen tutkimusta. Diabeetikko voi syödä sen verran, että verensokeritaso pysyy tyydyttävänä.

Lääkkeet vaikuttavat tutkimustulokseen, joten mukaan on otettava lista käytössä olevista lääkkeistä. Tutkimus tehdään lääkärin ohjeiden mukaan joko normaalin lääkityksen aikana tai osa lääkkeistä tauotettuna. Potilas saa kutsun mukana tarkemmat ohjeet mahdollisista lääketauotuksista.

Jos rasituskoe tehdään polkupyöräergometrilla, kannattaa ensimmäiselle käyntikerralle pukeutua liikuntaan sopiviin vaatteisiin. Vaatteet voi vaihtaa myös tutkimushuoneessa.

Tutkimus sisältää kaksi käyntikertaa, joista kumpikin kestää noin kolme tuntia. Mukaan voi ottaa saattajan. Emme kuitenkaan suosittele pienten lasten mukaan ottamista.

Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja kutsuu tutkimukseen.

Mikäli tutkimuksen yhteyteen on ohjelmoitu , teemme sen ennen rasituskoetta.

Rasituskokeen teemme joko tai lääkeaineen avulla. Lääkeainerasituksessa kuormitetaan sydäntä tai lisätään sepelvaltimovirtausta suoneen annettavalla lääkeaineella.

Rasituksen loppuvaiheessa annamme tutkimusaineinjektion eli lievästi radioaktiivisen tutkimusaineen kyynärvarren laskimoon. Kuvaus tapahtuu selinmakuulla isotooppilaboratoriossa. Gammakamera liikkuu hitaasti rintakehän ympäri ja kestää noin 30 minuuttia.

Toisena tutkimuspäivänä nautintoaineiden ja syömisen suhteen on noudatettava samoja ohjeita kuin ensimmäisenä tutkimuspäivänä. Määrätyt sydänlääkkeet voi ottaa normaalisti. Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana, ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa, ja hoitaja kutsuu hänet tutkimukseen odotustilasta.

Tutkimus alkaa levolla. Lepovaiheen lopussa annamme tutkimusaineinjektion eli lievästi radioaktiivisen tutkimusainen kyynärvarren laskimoon. Kuvaus tapahtuu kuten edellisen päivän rasitusvaiheessakin.

Tutkimusaine ei vaikuta vointiin, ja potilas voi poistua kuvauksen jälkeen isotooppilaboratoriosta.

Tutkimuksen jälkeen

Kuvat ja lausunnon toimitamme lähettäneelle tai hoidosta vastaavalle lääkärille, joka kertoo tuloksista edelleen potilaalle.

Turvallisuusnäkökohdat

Raskaana olevalle tutkimusta ei tehdä.

Imetystauko 4 tuntia.

Annettava aktiivisuus ja sädeannos

  • Aikuisille annettava aktiivisuus on 500 MBq molemmissa kuvausvaiheissa.
  • Aikuisen efektiivinen sädeannos on noin 3,5 mSv rasituksessa ja 3,8 mSv levossa.