Sairaalafysiikka

Lääketieteellinen fysiikka

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoiden, sairaalafyysikoiden, taidot ovat tarpeen monella lääketieteen erikoisalalla nykyaikaisessa terveydenhuollossa – erityisesti työskenneltäessä säteilyn kanssa. Sairaalafyysikot huolehtivat säteilyturvallisuudesta, kuvantamistutkimusten analyyseistä, sädeannoslaskelmista sekä laadunvarmistuksesta.

Sairaalafyysikot huolehtivat, että tehtävät tutkimukset antavat varmuudella oikeat tulokset ja laatu on parasta mahdollista. Sairaalafyysikot varmistavat, että säteilyn käyttö on potilaille ja henkilöstölle turvallista.

Diagnostisissa tutkimuksissa on tärkeää altistaa potilasta säteilylle mahdollisimman vähän, sädehoidossa taas on tärkeää saada sädeannos tarkasti hoitokohteeseen ja suojella terveitä kudoksia. Myös magneettikuvauksissa ja biosähköisissä rekisteröinneissä fyysikon rooli on tärkeä.

Sairaalafyysikot toimivat kiinteässä yhteistyössä yksiköidensä lääkärien, hoitajien ja teknisen henkilökunnan kanssa. Lääketieteellisen fysiikan yksikkö myös tukee sairaanhoitopiirin alueella toimivien pienten röntgenyksiköiden toimintaa tarjoamalla toiminnassa tarvittavaa asiantuntijapalvelua.

Säteilyturvallisuus syövänhoidossa

Osa sairaalafyysikoista toimii sädehoidossa. Sädehoidossa käytettävä säteily on voimakkainta, mitä terveydenhuollossa käytetään. Säteilyturvallisuuden varmistaminen on siten ensiarvoisen tärkeää, ettei hoidossa vaurioiteta terveitä kudoksia.

Sairaalafyysikot osallistuvat sekä potilaiden sädehoitosuunnitelmien tekemiseen että sädehoitolaitteiden käyttöön. Sädehoidossa on käytössä myös omia kuvantamislaitteita.

Sädehoitoa voidaan antaa myös käyttäen kasvaimiin kertyviä radioaktiivisia aineita. Näitä hoitoja toteutetaan isotooppilaboratorion ja syöpiä hoitavien yksiköiden yhteistyönä.

Vastuuhenkilö

Ylifyysikko Mika Kapanen