Julkaistu 20.10.2015

Taysin sairaalafyysikot saivat kansainvälistä tunnustusta

Taysin sädehoidon vastuuyksikössä työskentelevien sairaalafyysikoiden ja yhden lääkärin tutkimus on saanut suurta menestystä USA:n tiedekentällä.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen fyysikko Jarkko Ojalan, osastonylifyysikko Mika Kapasen, ylifyysikko Simo Hyödynmaan ja emeritus-osastonylifyysikko Maunu Pitkäsen sekä syövänhoidon vastuualueen apulaisylilääkäri Tuija Wigrenin laatima artikkeli palkittiin amerikkalaisen sairaalafyysikkojärjestön AAPM:n julkaisusarjan vuoden 2014 parhaaksi artikkeliksi omassa kategoriassaan.

Artikkelin saama ”Award of Excellence for an Outstanding Radiation Oncology Article” -tunnustus on merkittävä kansainvälinen palkinto, jonka veroisia osuu Suomeen vain harvakseltaan. Artikkeli on osa Jarkko Ojalan vuonna 2014 valmistunutta väitöstutkimusta, jossa Ojala kehitti uuden menetelmän sädehoitoannoksen laskentamallien eli algoritmien tarkkaan vertailuun. Annoslaskenta-algoritmit ovat sairaalafyysikoiden käyttämä työkalu, joiden avulla määritetään sädehoitopotilaan optimaalista sädeannosta.

Sairaalafyysikot ryhmäkuvassa
Mika Kapanen, Maunu Pitkänen, Jarkko Ojala ja Simo Hyödynmaa saivat kunniakirjansa postitse, sillä he eivät päässeet Yhdysvalloissa järjestettyyn palkitsemistilaisuuteen. Kuvasta puuttuva Tuija Wigren palkittiin myös.

Laskentatulokset ovat tarkentuneet

Palkitun artikkelin tulokset antavat uutta tietoa siitä, miten suuria epävarmuuksia vanhoilla laskentamenetelmillä toteutettuihin keuhkon alueen sädehoitoihin on liittynyt. Tutkimusryhmä vertasi Ojalan soveltamaa tarkkaa vertailumenetelmää kolmeen annoslaskenta-algoritmiin, jotka ovat eri vuosikymmenillä olleet yleisessä käytössä keuhkojen alueen pienikokoisten kasvainten sädehoidossa. Tavoitteena oli selvittää annoslaskennan tarkkuutta eri algoritmeja käytettäessä.

Tulosten mukaan 1. sukupolven algoritmi eli vanhin, 90-luvulla käytössä ollut laskentamalli tuotti odotetusti erittäin suuria laskentaepätarkkuuksia. Uudemmat algoritmit tuottivat vertailumenetelmään nähden huomattavasti tarkempia laskentatuloksia, vaikka niissäkin oli parantamisen varaa tietyissä tilanteissa.

Tulosten hyödyllisyys perustuu erityisesti siihen, että aiemmin ei ole vertailtu näin montaa eri algoritmisukupolvea kerralla työssä käytettyyn tarkkaan vertailumenetelmään. Tutkimuksen tulokset ovat melko suoraan sovellettavissa myös muissa sädehoitoa toteutettavissa yksiköissä.

Iloinen yllätys

Tunnustus oli tavallaan sivutuote tekniikan tohtori Ojalan väitöstyössä, ja siksi sen menestys oli hänelle iloinen lisäyllätys.

- Kun kuulin palkinnosta, yllätys oli suuri, koska väitöskirjan julkaisu on jo takana. Tutkijan uralla olen vasta alkuvaiheessa, joten tuntuu hienolta saada tässä vaiheessa tunnustusta, myös laatupäällikkönä sädehoidon vastuuyksikössä työskentelevä Ojala iloitsee.

Muun muassa sädehoidon parissa työskentelevät sairaalafyysikot ovat pienehkö ja yleisölle melko tuntematon ammattiryhmä, jonka työ on kuitenkin elintärkeää turvallisen sädehoidon toteuttamiseksi. Säteilylaitteiden laadunvalvonnan lisäksi tärkeä osa fyysikoiden työtä on laskenta-algoritmien avulla määrittää potilaiden sädehoitoannokset niin, että hoito olisi mahdollisimman tehokasta säteilyn haitat minimoiden.

Sädehoidon lisäksi sairaalafyysikoita työskentelee Kuvantamiskeskuksessa radiologian ja kliinisen neurofysiologian osastoilla sekä isotooppilaboratoriossa. He järjestävät myös säteilyturvakoulutuksia.