Lasten ja nuorten palvelut

Lapsilla ja nuorilla on sairaalan potilaana erityisiä tarpeita. Taysissa tuemme osastoilla potilaana olevien lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista leikki- ja viriketoiminnalla sekä antamalla esikoulu- ja peruskouluopetusta.

Leikki- ja viriketoimintaa järjestävät lastenosastoilla sairaalan lastentarhanopettaja ja evankelis-luterilaisten seurakuntien leikinohjaajat. Leikkitoiminta edistää lapsen parantumista ja kuntoutumista ja tukee hänen tervettä puoltaan. Pitkäaikaissairaille lapsille laaditaan yksilöllisiä kehitystä ja oppimista tukevia leikkiohjelmia. Toiminnan sisältö perustuu seurakunnan ja sairaalan varhaiskasvatussuunnitelmiin.

Esiopetusta annetaan sairaalassa, jos hoitojakso osastolla kestää viikon tai pidempään. Sairaalahoidossa olevalla lapsella ja nuorella on perusopetuslakiin kirjattu oikeus esiopetukseen ja koulunkäyntiin. Sairaalakoulussa oppilas opiskelee oman koulunsa opetussuunnitelman mukaan, tai oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Sairaalakoulu sijaitsee sairaala-alueella. Tarvittaessa opettaja tulee osastolle antamaan vieriopetusta niille lapsille, jotka eivät pääse kouluun.

Sairaalaklovnit vierailevat Taysin lastenosastoilla kahtena päivänä viikossa.