Kouluopetus sairaalassa

Lapsella tai nuorella on lakisääteinen oikeus saada kouluopetusta myös sairaalassa ollessaan. Koulunkäynti on normaalia, ikätasoon kuuluvaa toimintaa vaikeassakin elämäntilanteessa. Se tukee tervettä puolta elämässä, antaa onnistumisen elämyksiä ja auttaa palaamaan omaan arkeen hoitojakson päätyttyä.

Sairaalahoidossa olevalla lapsella ja nuorella on perusopetuslakiin kirjattu oikeus esiopetukseen ja koulunkäyntiin. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään opetusta sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan vointi ja kokonaistilanne sekä osastojen päivärytmi.

Sairaalaopetuksen keskeinen lähtökohta on oppilaasta itsestään lähtevä oppiminen ja kuntoutuminen takaisin omaan kouluun. Sairaalakoulu suunnittelee oppilaan paluuta omaan kouluun ja varmistaa tarvittavan tuen yhdessä oppilaan oman koulun, hoitotahon ja vanhempien kanssa.

Sairaalakoulussa oppilas opiskelee oman koulunsa opetussuunnitelman mukaan. Oppilaalle voidaan laatia myös henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppilasarviointi toteutetaan yhteistyössä oman koulun opettajien kanssa, ja opiskelussa käytetään oppilaan oman koulun oppimateriaaleja.

Tuo omat koulukirjat mukana sairaalaan!