Leikki- ja nuorisotoiminta ja esiopetus

Taysin lastenosastoilla tarjotaan lapsille mahdollisuus leikkiin, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, ja nuorisollekin järjestetään mieltä virkistävää toimintaa. Tästä vastaa sairaalan lastentarhanopettaja, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä viiden Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaajan kanssa.

Lastenosastoilla potilaiden ikäjakauma on 0–16 vuotta, joten toimintaa suunnitellaan yksilöllisesti tekijän iän, taitojen, kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Osastoilla on eri-ikäisille lapsille ja nuorille sopivia leikkivälineitä, kirjoja, pelejä ja askartelutarvikkeita.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa iloa ja mielihyvää ja sitä kautta edistää lasten ja nuorten toipumista ja kuntoutumista. Toimintaa on lastenosastojen leikkihuoneissa arkipäivisin kello 9–15. Jos lapsi ei pääse poistumaan huoneestaan, leikki viedään lapsen luo.

Leikkitoiminta

Sairaalassa lastentarhanopettaja tai lastenohjaaja on varhaiskasvattajana moniammatillisen työryhmän pedagoginen asiantuntija, joka tarvittaessa tukee lapsen hoitoa ja kuntoutusta varhaiskasvatuksen menetelmin. Teemme yhteistyötä perheen, osaston henkilökunnan ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa.

Toimimme leikin mahdollistajana suunnitellen, kehittäen ja toteuttaen lapsen ikään ja kehitystasoon sopivaa toimintaa. Ensisijaisena toteutusmenetelmänä ovat leikin eri muodot; mielikuvitusleikit, roolileikit, sairaalaleikit, pelit, rakentelu, luova toiminta, kädentaidot, loruttelu, lukeminen, laululeikit ja muu musisointi.

Leikin tavoitteena on tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. Leikin avulla lapsi voi käsitellä erilaisia tunteita, oppia uusia asioita ja kehittää monipuolisesti taitojaan. Tarvittaessa leikki voi myös helpottaa tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistautumista ja sairaalaympäristöön sopeutumista.

Esiopetus

Osastohoitojaksojen aikana lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan ensisijaisesti lapsen oman päivähoitoyksikön tai esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Lastentautien yksiköissä esiopetuksesta vastaa lastentarhanopettaja yhteistyössä Koivikkopuiston koulun kanssa.

Toimintaa nuorille

Nuorille tarjotaan tekemistä ja läsnäoloa heidän toiveittensa ja tarpeittensa mukaan. Nuorten kanssa toiminta painottuu ajankuluun ja viihtymiseen.

Vastuuhenkilö

Lastentarhanopettaja Marja Rantanen

Leikkitoiminnan puhelinnumero on 03 311 65777.