Lasten kenkiä

Lastenneurologia

Taysissa alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten keskus- ja ääreishermoston sekä lihasperäisten sairauksien tutkiminen ja hoito on keskitetty lastenneurologian yksikköön. Tyypillisiä sairauksia ovat erilaiset aivoperäiset kohtausoireet, kehityksen erityisvaikeudet, liikuntavammat, lihassairaudet, unihäiriöt ja vaikeat päänsärkyongelmat.

Taysissa hoidettavia oireita ja sairauksia ovat muun muassa

Potilaiden hoidonporrastus on Taysissa oire- ja sairauskohtaista. Hoidamme esimerkiksi kaikki epilepsiapotilaat, mutta vain pieni osa päänsärkypotilaista tarvitsee sairaalatutkimuksia tai -hoitoa.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Äkilliset neurologiset tilanteet, kuten erilaiset kohtausoireet, hoidetaan lastentautien päivystyspoliklinikalla ja tarvittaessa lasten tehovalvontaosastolla, jossa toimii konsultoiva lastenneurologi.

Lastenneurologisen sairauden tai oireilun syyn selvittäminen vaatii usein erilaisia laboratorio-, kuvantamis- tai toimintatutkimuksia. Yleisimpiä tutkimuksia ovat veri- ja aivoselkäydinnesteen laboratoriotutkimukset, aivojen kuvantamistutkimukset, aivosähköfilmi- eli EEG-tutkimukset ja unitutkimukset.

Potilaat tutkitaan ja hoidetaan pääsääntöisesti polikliinisesti. Monimuotoisemmissa kehityksellisissä ongelmissa ja vaikeammissa neurologissa sairauksissa tarvitaan 1-5 päivää kestäviä kuntoutusarviojaksoja.

Kaikkien potilaidemme tutkimuksessa ja hoidossa teemme yhteistyötä perusterveydenhuollon eli neuvola- ja kouluterveydenhuollon kanssa. Järjestelemme yhdessä muun muassa perusterveydenhuollossa tapahtuvaa lastenneurologista kuntoutusta ja arvioimme toteutettujen kuntoutustoimien toimivuutta. Jatkohoidon osalta teemme yhteistyötä tarvittaessa muun muassa aikuisneurologian yksikön ja kehitysvammahuollon kanssa.

Taysin erityisosaaminen

Taysissa on valtakunnallisestikin merkittävää erityisosaamista muun muassa narkolepsian ja muiden unihäiriöiden tutkimisessa ja hoidossa, aivoperäisten kohtausoireiden erotusdiagnostiikassa ja lihassairauksien erityisdiagnostiikassa sekä autistisen käyttäytymisen moniammatillisessa arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Tieteellinen tutkimuksemme keskittyy epilepsiaan, unihäiriöihin ja kuntoutuksen vaikuttavuuteen.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Kai Eriksson
Apulaisylilääkäri Outi Saarenpää-Heikkilä
Lasten neurologi Mikael Raisio
Lasten neurologi, kliininen opettaja Juha Kuittinen