Lasten mielenterveyden häiriöt

Lastenpsykiatria

Tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyden häiriöitä. Hoidamme erityisosaamista vaativia potilaita, joilla on psyykkiseen kehitykseen, käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyyn tai perheen kuormittuneisuuteen liittyviä häiriöitä.

Taysissa tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat muun muassa

 • vaikea-asteinen ylivilkkaus- ja tarkkaavuushäiriö
 • laaja-alainen kehityshäiriö, kuten lapsuusiän autismi tai Aspergerin oireyhtymä
 • monimuotoinen kehityshäiriö tai näiden häiriöiden yhdistelmiä
 • tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriö tai näiden yhdistelmä
 • traumaattisten kokemusten aiheuttama vakava stressihäiriö
 • lapsen kehitystä kuormittava perhetilanne
 • vaikeita tunteiden, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai fysiologisen säätelyn häiriön oireita
 • masennus, ahdistuneisuushäiriö, itsetuhoinen oireilu
 • käytöshäiriöt, tuhriminen
 • syömishäiriöt
 • psykoottinen oireilu.

Lisäksi autamme poliisia tutkimaan lapsiin kohdistuneita rikosepäilyjä.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Taysin lastenpsykiatrian vastuualueelle on keskitetty alle 13-vuotiaiden lasten vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoito. Taysissa tehtäviin tutkimuksiin ja hoitoon tarvitaan lääkärin lähete.

Kunnat vastaavat pääsääntöisesti lasten lievien mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Keskivaikeita häiriöitä hoidetaan kunnissa tai Taysissa kunnasta riippuen. 

Lasten avohoitokäynnit ovat perheille maksuttomia.

Lastenpsykiatrinen tutkimus

Lastenpsykiatriseen tutkimusjaksoon sisältyy lapsen yksilöllisen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arvio sekä vanhempien tai muiden lähiverkostoon kuuluvien aikuisten haastattelut. Lisäksi sovitusti tehdään yhteistyötä perheen muun verkoston kuten sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Tutkimusjakson jälkeen yhteistyössä lapsen, perheen ja verkoston kanssa sovitaan tarvittavasta jatkohoidosta ja kuntoutuksesta.

Lastenpsykiatrinen hoito

Lastenpsykiatrinen hoito voi toteutua joko avohoidossa tai osastolla. Osastohoito voi olla myös perhe- tai päiväosastohoitoa.

Ensisijaisesti pyrimme hoitamaan lapsia ja heidän perheitään avohoidossa. Hoito voi sisältää joko lapsen yksilöllisiä käyntejä, käyntejä yhdessä vanhempien kanssa tai ryhmämuotoisia hoitokäyntejä. Meillä on tarjolla myös vanhemmille tarkoitettuja vanhemmuuden taitoja kehittäviä ryhmähoitoja, sekä lapsille tunne-elämän ja käytöksen hallinnan parantamiseen suunniteltuja ryhmäinterventioita.

Osastohoito on tarpeen silloin, kun halutaan tehostetusti hoitaa lasta ja auttaa häntä hallitsemaan hänelle tai ympäristölle hankalia oireita, tai kun avohoitokäynnit eivät riitä helpottamaan lapsen ja perheen tilannetta.

Kiireellinen lastenpsykiatrinen hoito

Kiireellistä tai päivystyksellistä lastenpsykiatrista hoitoa voidaan tarvita akuuteissa kriisitilanteissa, joissa lapsen psyykkinen oireilu aiheuttaa hänelle tai ympäristölle välitöntä vaaraa esimerkiksi itsetuhoisten tai psykoottisten oikeiden vuoksi.

Kiireellisellä lähetteellä lähetettyjen lasten perheeseen otamme yhteyttä 1-3 vuorokauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Päivystyslähetteellä tulevien lasten psyykkinen tilanne arvioidaan saman päivän aikana. Kiireellinen ja päivystysluonteinen hoito käynnistyy aina lääkärin lähetteellä. Kiireellistä hoitoa toteutetaan lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikössä.

Virka-ajan ulkopuolella lasten- ja nuorisopsykiatrian päivystys toimii kyseisten erikoisalojen yhteistoimintana Tays lasten ja nuorten sairaalassa (Tays keskussairaalan L-rakennus)

Uudet tilat ja toimintamallit

Vuonna 2019 Taysissa otettiin käyttöön uusi Lasten ja nuorten sairaala, jossa hoidamme lapsia ja nuoria. Samalla uudistimme myös toimintamallejamme. Lapsia ja nuoria hoidetaan saman katon alla eri erikoisalojen yhteistyönä.

Taysin lastenpsykiatrian erityisosaaminen ja tutkimustoiminta

Tieteellinen tutkimustoimintamme on vilkasta. Kansainvälinen tutkimustoimintamme on keskittynyt pienten lasten tunne-elämän ja vanhemmuuden kehityksen tutkimukseen. Kansallisia tutkimuksia toteutamme lasten lääkehoitoon, akuuttihoitoon sekä lastenpsykiatrisen hoidon laatuun liittyen.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Reija Latva
Ylihoitaja Riitta Vento