Lasten mielenterveyden häiriöt

Lastenpsykiatria

Tutkimme ja hoidamme lasten mielenterveyden häiriöitä. Hoidamme erityisosaamista vaativia potilaita, joilla on psyykkiseen kehitykseen, käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyyn tai perheen kuormittuneisuuteen liittyviä häiriöitä.

Taysissa tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat muun muassa

 • vaikea-asteinen ylivilkkaus- ja tarkkaavuushäiriö
 • laaja-alainen kehityshäiriö, kuten lapsuusiän autismi tai Aspergerin oireyhtymä
 • monimuotoinen kehityshäiriö tai näiden häiriöiden yhdistelmiä
 • tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriö tai näiden yhdistelmä
 • traumaattisten kokemusten aiheuttama vakava stressihäiriö
 • lapsen kehitystä kuormittava perhetilanne
 • vaikeita tunteiden, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai fysiologisen säätelyn häiriön oireita
 • masennus, ahdistuneisuushäiriö, itsetuhoinen oireilu
 • käytöshäiriöt, tuhriminen
 • syömishäiriöt
 • psykoottinen oireilu.

Lisäksi autamme poliisia tutkimaan lapsiin kohdistuneita rikosepäilyjä.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Kunnat vastaavat pääsääntöisesti lievien mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Keskivaikeita häiriöitä hoidetaan kunnissa tai Taysissa kunnasta riippuen. Taysiin on keskitetty vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoito.

Taysissa tehtäviin tutkimuksiin ja hoitoon tarvitaan lääkärin lähete.

Lastenpsykiatrinen tutkimus

Aloitamme tutkimukset yleensä vanhemmille tehtävällä haastattelulla, johon he voivat vastata verkkopalvelussa tai puhelimitse.

Arvioimme lapsen ja perheen tilannetta perhetapaamisissa ja tarvittaessa myös lapsen yksilökäynneillä. Lapselle voidaan tehdä tarvittaessa myös psykologin tutkimuksia.

Lasten neuropsykiatristen häiriöiden selvittämisessä tutkimukseen kuuluu vanhemmille tehtävä tietokonepohjainen haastattelu lapsen neuropsykiatrisista oireista. Teemme myös lapsen havainnointitutkimuksen erityisesti autismin kirjon häiriöiden kartoittamiseksi.

Tilanteen mukaan teemme perhekäyntejä sekä havainnoimme lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta.

Lastenpsykiatrinen hoito

Hoidamme potilaita avohoidossa tai vuodeosastolla. Osastohoito voi olla myös perhe- tai päiväosastohoitoa.

Osastohoito on tarpeen silloin, kun halutaan tehostetusti hoitaa lasta ja auttaa häntä hallitsemaan hänelle tai ympäristölle hankalia oireita, tai kun poliklinikkakäynnit eivät riitä helpottamaan lapsen ja perheen tilannetta.

Osastohoitoa voidaan tarvita esimerkiksi tilanteissa, joissa vanhemmat tai huoltajat kokevat, etteivät he selviä lapsen oireiden kanssa, tai jos lapsi on vaarassa aiheuttaa itselleen tai muille vahinkoa, tai lapsen toimintakyky ei riitä arkielämässä ja arkiympäristössä selviämiseen.

Kiireellinen lastenpsykiatrinen hoito

Kiireellinen ja päivystysluonteinen hoito käynnistyy lääkärin lähetteellä. Päivystyshoitoa voidaan tarvita, jos lapsi on välittömässä vaarassa esimerkiksi itsetuhoisten tai psykoottisten oireiden vuoksi. Lasten- ja nuorisopsykiatrian päivystys toimii kyseisten erikoisalojen yhteistoimintana Tays lasten ja nuorten sairaalassa (Tays Keskussairaalan L-rakennus).

Kiireellisellä lähetteellä lähetettyjen lasten perheeseen otamme yhteyttä 1–3 vuorokauden kuluessa lähetteen saapumisesta.

Uudet tilat ja toimintamallit

Vuonna 2019 Taysissa otettiin käyttöön uusi Lasten ja nuorten sairaala, jossa hoidamme lapsia ja nuoria. Samalla uudistimme myös toimintamallejamme. Lapsia ja nuoria hoidetaan saman katon alla eri erikoisalojen yhteistyönä.

Taysin erityisosaaminen

Tieteellinen tutkimustoimintamme on vilkasta. Kansainvälinen tutkimustoimintamme on keskittynyt pienten lasten tunne-elämän ja vanhemmuuden kehityksen tutkimukseen. Kansallisia tutkimuksia toteutamme lasten lääkehoitoon sekä lastenpsykiatrisen hoidon laatuun liittyen. Lisäksi meneillään on tutkimushanke, jossa henkilökuntaa koulutetaan uudentyyppisen lyhyen hoitointervention toteuttamiseen trauman kokeneille lapsille ja perheille.

Ydinosaamistamme on lapsen ja vanhempien välinen vuorovaikutus. Olemme kehittäneet lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden hoitoon ainutlaatuisen hoitomallin, jota ei ole muualla saatavissa. Lisäksi meillä on kehitetty hoitomallit syömis- ja ahdistuneisuushäiriöiden sekä masennuksen hoitoon.

Meillä on tarjolla myös vanhemmille tarkoitettuja vanhemmuuden taitoja kehittäviä ryhmähoitoja, sekä lapsille tunne-elämän ja käytöksen hallinnan parantamiseen suunniteltuja ryhmäinterventioita.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Reija Latva
Ylihoitaja Kirsi Arvonen