Lääkäri tutkii lapsen nielua lampun ja lastan avulla.

Pediatria

Lastentaudit

Taysissa hoidamme lastentautien yksiköissä alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden oireiden tai sairauden tutkimukset tai hoito edellyttävät erikoissairaanhoitoa. Joidenkin sairauksien hoito on vaativuutensa tai harvinaisuutensa takia keskitetty yliopistosairaaloihin.

Vastaamme lastentautien eri aloihin kuuluvista tutkimuksista, hoidosta, päivystyksestä, leikkauksista ja toimenpiteistä. Taysissa hoidettavia lasten ja nuorten sairauksia ovat muun muassa

Valtaosa lapsipotilaista hoidetaan Tays Keskussairaalan lastenosastoilla ja poliklinikoilla. Allergioita sairastavat lapset hoidetaan allergiakeskuksessa. Joitakin päiväkirurgisia leikkauksia tehdään myös Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan sairaaloissa.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Potilaistamme noin 35 prosenttia tarvitsee päivystyshoitoa. Tays Keskussairaalan lasten päivystyksessä tutkimme ja hoidamme ympärivuorokautisesti kiireellistä apua tarvitsevia alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Ellei tilanne ole henkeä uhkaava, potilaalla on oltava lähete lääkäriltä.

Kun on kyse tapaturmasta, kuten putoamisesta, liikenneonnettomuudesta, palovammasta tai muusta selvästi leikkaushoitoa vaativasta ongelmasta, lapsi hoidetaan Tays Ensiapu Acutassa.

Osa lapsista käy poliklinikalla kerran elämässään, osa taas tarvitsee seurantaa koko lapsuusiän, ja hänen hoitonsa voi vaatia toistuvia osastojaksoja tai leikkauksia.

Lapsi otetaan vuodeosastolle ainoastaan silloin, kun lapsen vointi tai sairaus vaatii jatkuvaa sairaalassa tapahtuvaa tarkkailua, tai hoitoa ei voi toteuttaa avohoidossa tai kotona.

Vuodeosastohoito kestää keskimäärin kolme päivää, mutta se vaihtelee paljon sairauden mukaan. Esimerkiksi infektiota sairastava lapsi viettää osastolla keskimäärin kaksi päivää, osastohoitoa tarvitsevat vastasyntyneet noin seitsemän päivää. Joskus lapsi voi viettää jopa valtaosan elämästään yhtäjaksoisesti sairaalassa.

Lasten kotisairaala

Jos lapsen vointi tai sairaus ei vaadi erityistä tarkkailua ja hoito voidaan toteuttaa kotona, tamperelainen tai lähikunnassa asuva lapsi voidaan hoitaa kotisairaalassa.

Vanhemmat vastaavat lapsen päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta kotona, ja kotisairaalan työntekijät käyvät tekemässä tarvittavat hoitotoimenpiteet. Perhe voi olla puhelimitse yhteydessä kotisairaalan henkilökuntaan, ja lapsi voidaan tarvittaessa ottaa sairaalan vuodeosastolle vuorokauden ajasta riippumatta.

Lasten ja nuorten sairaala L-rakennuksessa

Vuden 2019 loppupuolella otetettiin käyttöön Tays Keskussairaalan uusi L-rakennus, jossa toimii lasten ja nuorten sairaala. Samalla uudistettiin myös toimintamalleja lasten ja nuorten hoidossa. 

Taysin erityisosaaminen

Tieteellinen tutkimustoimintamme on vilkasta. Erityisosaamistamme ovat lasten suolistosairaudet, kuten keliakia, veri- ja syöpätaudit, vastasyntyneiden sairaudet ja heidän kehityksensä sekä lasten hengitystieinfektiot. Näihin liittyvä tieteellinen tutkimuksemme on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua. Teemme tiiviistä yhteistyötä lasten terveyden tutkimuskeskuksen kanssa.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Tuija Poutanen
Ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen