Lääkäri tutkii lapsen nielua lampun ja lastan avulla.

Pediatria

Lastentaudit

Taysissa tutkimme ja hoidamme alle 16-18-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden oireiden tai sairauden tutkimukset tai hoito edellyttävät erikoissairaanhoitoa. Joidenkin sairauksien hoito on vaativuutensa tai harvinaisuutensa takia keskitetty yliopistosairaaloihin. Vastaamme lastentautien eri erikoisaloihin kuuluvista tutkimuksista, hoidosta ja toimenpiteistä.  

Lastentaudit jaetaan useisiin elinkohtaisiin erikoisaloihin, joita ovat 

Vuonna 2019 avattu lasten ja nuorten sairaala yhdistää saman katon alle lasten ja nuorten hoidon. Hoidamme lasten ja nuorten sairaalassa myös lastenneurologisia ja lastenkirurgisia potilaita sekä lasten ja nuorten psykiatrisia sairauksia sekä annamme perinnöllisyysneuvontaa. Valtaosa lapsipotilaista hoidetaan Tays Keskussairaalan L-rakennuksessa sijaitsevassa lasten ja nuorten sairaalassa lastenosastoilla ja poliklinikoilla. Vastasyntyneiden sairauksia hoidetaan D-rakennuksen vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä uusissa tiloissa. Allergioita ja astmaa sairastavia lapsia hoidetaan allergiakeskuksessa.  

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Potilaistamme noin kolmasosa tarvitsee hoitoa päivystyksellisesti. Lasten päivystyspoliklinikalla L-rakennuksessa hoidetaan ympärivuorokautisesti kiireellistä apua tarvitsevia alle 16-18 vuotiaita lapsia ja nuoria. Kun kyse on tapaturmasta, kuten putoamisesta, liikenneonnettomuudesta, palovammasta tai muusta selvästi leikkaushoitoa vaativasta ongelmasta, lapsi hoidetaan Tays Ensiapu Acutassa

Osa lapsista käy poliklinikalla kerran elämässään, osa taas tarvitsee seurantaa koko lapsuusiän, ja hänen hoitonsa voi vaatia toistuvia osastojaksoja. Lapsi otetaan vuodeosastolle ainoastaan silloin, kun lapsen vointi tai sairaus vaatii jatkuvaa sairaalassa tapahtuvaa tarkkailua, tai hoitoa ei voi toteuttaa avohoidossa tai kotona. Vuodeosastohoito kestää keskimäärin kolme päivää, mutta se vaihtelee paljon sairauden mukaan. Esimerkiksi infektiota sairastava lapsi viettää osastolla keskimäärin kaksi päivää, osastohoitoa tarvitsevat vastasyntyneet noin seitsemän päivää. Joskus lapsi voi viettää jopa valtaosan elämästään yhtäjaksoisesti sairaalassa. Lasten kotisairaalan potilaaksi voi päästä Tampereella tai lähikunnassa asuva lapsi, jonka lääkäri on tutkinut lastentautien osastolla tai poliklinikalla ja todennut sopivaksi kotisairaalaan. Hoito kotisairaalassa perustuu perheen vapaaehtoisuuteen. Vanhemmat vastaavat lapsen tarvitsemasta päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta kotona ja kotisairaalan työntekijät käyvät tekemässä tarvittavat hoitotoimenpiteet.

Taysin erityisosaaminen

Tieteellinen tutkimustoimintamme on vilkasta. Erityisosaamistamme ovat lasten suolistosairaudet, kuten keliakia, veri- ja syöpätaudit, vastasyntyneiden sairaudet ja heidän kehityksensä sekä lasten hengitystieinfektiot. Näihin liittyvä tieteellinen tutkimuksemme on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua. Teemme tiiviistä yhteistyötä Tampereen lasten, nuorten ja äitien terveyden tutkimuskeskuksen kanssa.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Päivi Leikkola
Ylihoitaja Susanna Teuho