Lasten lääketutkimuskeskus PeeTU

Lasten lääketutkimus

Tampereen yliopistollisen sairaalan Lasten lääketutkimuskeskus PeeTU tarjoaa puitteet ja osaamisen laadukkaalle varhaisvaiheen lääketutkimukselle lapsipotilaiden parissa.

Keskitymme erityisesti sellaisten lapsisyöpäpotilaiden auttamiseen, joiden hoito tavanomaisin hoitokeinoin ei ole mahdollista tai ei ole tuottanut tulosta. Yksikössämme toteutetaan varhaisen vaiheen (faasi I–II) lääketutkimuksia, mutta tarjoamme osaamistamme käyttöön myös muiden lastentautien terapia-alueiden tutkimukseen.

PeeTU tarjoaa keskitettyjä kliinisen lääketutkimuksen palveluja koko Suomen lapsiväestölle. Kaikki tutkimukset toteutetaan hyvän tutkimustavan (GCP, Good Clinical Practice) mukaisesti noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä.

EU:n lastenlääkeasetus (EY 1901/2006) velvoittaa lääketeollisuuden tutkimaan lapsipotilailla kaikki uudet lääkkeet, joiden käyttöön on tarvetta lapsilla.

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays

  • Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta ja 1,2 miljoonaa lasta. Suomen viidessä yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan 70 000 lasta vuodessa.
  • Tays sijaitsee Etelä-Suomessa ja sinne on hyvät kulkuyhteydet kaikkialta Suomesta
  • Teemme yhteistyötä Taysissa syksyllä 2015 avatun aikuisten lääketutkimuskeskuksen (FONK) kanssa
  • Lääketutkimuskeskuksessa toimivan tutkimuslääkärin ja hoitajan lisäksi voimme hyödyntää tutkimuksissa lastentautien erikoisalalla koulutettuja tutkimushoitajia.
  • Sairaala-alueella sijaitseva potilashotelli (Norlandia Care Tampere Hotel) tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen poliklinikkakäyntien yhteydessä.
  • Uusi lastensairaala tarjoaa vuodesta 2019 alkaen modernit ja toimivat tilat.
  • Sairaalamme biopankkitoiminnasta vastaa Tampereen Biopankki.

Vastuuhenkilöt

Tutkijalääkäri Sauli Palmu
Tutkimushoitaja Heidi Alanen
Osastonylilääkäri Olli Lohi

Tays lastentautien yksiköissä on lastentautien suppeiden erikoisalojen asiantuntijoita saatavilla

Lasten lääketutkimuskeskus toimii lastenosasto 6:n (lasten hematologian ja onkologian yksikkö) tiloissa.