Lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevia tutkimuksia

Kuvake - Tutkimus on käynnistymässä = Tutkimus on käynnistymässä / Not yet opened for inclusion
Kliiniset tutkimukset -avoinna = Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita = Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi

Syöpätutkimukset

Syöpä Tutkimus ja yhteyshenkilö Taysissa
Akuutti lymfoblastileukemia (ALL), Akuutti myeloinen leukemia(AML) Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita ISAKIDS -  Olli Lohi
Isatuximabin ja kemoterapian kombinaatiohoito pediatrisille potilaille, joilla on uusiutunut tai hoitoon vastaamaton ALL tai AML
Akuutti lymfoblastileukemia (ALL) Kliiniset tutkimukset -avoinna IntReALL HR 2010 -Olli Lohi
Uusiutuneen lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus
Korkeariskin neuroblastooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita Korkean riskin neuroblastooma tutkimus 1.8/SIOP-Europe (SIOPEN)     - Sauli Palmu
Akuutti myelooinen leukemia
(AML)
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita NOPHO-DBH-2012 - Mikko Arola
Lasten ja nuorten akuutin myeloisen (AML leukemian lääketutkimus 
Ewingin sarkooma Kliiniset tutkimukset -avoinna rEECur - Mikko Arola
Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewingin sarkooman kemoterapiasta
Medulloblastooma

 
Kliiniset tutkimukset -avoinna PNET 5 MB - Mikko Arola
Kansainvälinen prospektiivinen tutkimus kliinisen standardiriskin medulloblastoman hoidosta yli 3-5 -vuotiailla lapsilla, joiden kasvaimella on matalan riskin biologiset ominaisuudet (PNETs MB - LR) tai keskiriskin biologiset ominaisuudet (PNET5 MB-SR)
Leukemia Kliiniset tutkimukset -avoinna Leukemian biologia - Olli Lohi
Lasten leukemian biologiset ja geneettiset tekijät
B-solu lymfooma ja -leukemia Kliiniset tutkimukset -avoinna B-NHL 2013 - Päivi Raittinen
Lasten ja nuorten kypsän ja aggressiivisen B-solulymfooman ja leukemian hoitoprotokolla
Korkea- ja matala-asteen gliooma (HGG, LGG) Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita Tadpole-G - Olli Lohi
II-vaiheen avoin globaali tutkimus dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmän arvioimiseksi lapsilla ja nuorilla potilailla, joilla on BRAF V600 -mutaatio-positiivinen matala-asteinen gliooma (LGG) tai uusiutunut tai hoitoon vastaamaton korkea-asteen gliooma (HGG)
Hodgkinin lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna EuroNet PHL-C2 - Päivi Raittinen
Kansainvälinen klassisen Hodgkinin lymfooman hoitotutkimus lapsilla ja nuorilla
Non-hodgkin-lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna CNS, NOPHO - Päivi Raittinen
Lapsuus- ja nuoruusiän non-hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon
Korkean riskin pahanlaatuiset syöpäkasvaimet ja leukemiat Kliiniset tutkimukset -avoinna INFORM Registry - Olli Lohi
Yksilöllistetty hoito korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille
Osteosarkooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita OLIE - Sauli Palmu
Kansainvälinen, vaiheen kaksi monikeskustutkimus, jossa tutkitaan Lenvatinibin tehoa ja turvallisuutta yhdistettynä Etoposidiin ja Ifosfamidiin lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla. uusiutuneen tai  hoitoon vastaamattoman osteosarkooman hoidossa.
Uusiutunut tai hoidolle vastaamaton syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

NOPHOmatch - Sauli Palmu
Uusiutunutta tai hoidolle reagoimatonta syöpää sairastavien lasten hoidon ja hoitovasteen arvioiminen sekä hoitotutkimusmahdollisuuksien parantaminen pohjoismaisella yhteistyöllä.

Muut tutkimukset

Aihe Tutkimus ja yhteyshenkilö Taysissa
Diabetes Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita Tefa - Sauli Palmu
Randomoitu tutkimus gluteenittoman ruokavalion vaikutuksista betasolujen toimintaan ja glukoosiaineenvaihduntaan, potilailla, joilla on  yksi tai useampi saarekesoluvasta-aine.
Influenssa Kliiniset tutkimukset -avoinna MINIstone - Sauli Palmu
Yhdessä hoitoryhmässä tehtävä avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan baloxaamarboksiilin  turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja tehokkuutta kun sitä annetaan  influenssan kaltaisten oireiden hoitoon alle 1-vuotiaille lapsille, jotka ovat muutoin terveitä
Krooninen migreeni Kliiniset tutkimukset -avoinna

Space - Raisio
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, rinnakkaisryhminä toteutettava monikeskustutkimus, jossa vertaillaan ihon alle annettavan fremanetsumabin ja lumelääkkeen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Jaksottainen migreeni Kliiniset tutkimukset -avoinna

Space - Raisio
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, rinnakkaisryhminä toteutettava monikeskustutkimus, jossa vertaillaan ihon alle annettavan fremanetsumabin ja lumelääkkeen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä jaksottaisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Jaksottainen ja krooninen migreeni Kliiniset tutkimukset -avoinna

Space - Raisio
Avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ihon alle annettavan fremanetsumabin pitkäkestoista turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa jaksottaisen ja kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Akuutti hengitysvaikeus Kliiniset tutkimukset -avoinna

Chamber - Palmu
Akuutin hengitysvaikeuden hoito päivystyksessä kahdella eri tilanjatkeella 0.5-4 -vuotiailla lapsilla – satunnaistettu kliininen tutkimus

Keskosuus Kliiniset tutkimukset -avoinna

TREOCAPA - Tammela
Pikkukeskosen avoimen valtimotiehyen ehkäisy parasetamolilla

Krooninen munuaissairaus

Kliiniset tutkimukset -avoinna

FIONA - Palmu
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu 6 kuukautta kestävä monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta annettavan, iän ja painon mukaan määritettävän finerenoniannoksen tehoa, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa ja farmakodynamiikkaa ACE:n estäjän tai ATR-salpaajan lisänä, kun hoidetaan vähintään 6 kuukauden ja alle 18 vuoden ikäisiä lapsia, joilla on krooninen munuaissairaus ja proteinuria

Fibrotisoiva interstitiaalinen keuhkosairaus

Kliiniset tutkimukset -avoinna

InPedILD™-ON - Palmu
Avoin tutkimus, jossa arvioidaan suun kautta ja vakiintuneen hoitokäytännön lisäksi annettavan keuhkosairaus nintedanibin pitkäaikaisturvallisuutta ja -siedettävyyttä vähintään kahden vuoden ajan lapsilla ja nuorilla, joilla on todettu kliinisesti merkittävä fibrotisoiva interstitiaalinen keuhkosairaus.

Rentoutus Kliiniset tutkimukset -avoinna

Älylasi - Palmu
Virtuaalitekniikalla ohjatun syvähengityksen ja rentoutumisen harjoittelu lasten hoidon yhteydessä

Kawasakin tauti Kuvake - Tutkimus on käynnistymässä

KD-CAAP - Palmu
Sepelvaltimoaneyrysmien ehkäisy kortikosteroidilla Kawasakin taudissa

Haavainen paksusuolitulehdus Kuvake - Tutkimus on käynnistymässä

OVATION - Hiltunen
Avoin aloitus- ja ylläpitovaiheen tutkimus, jossa tutkitaan suun kautta otettavan tutkimuslääkkeen CP-690,550 (tofasitinibi) käyttöä lapsilla, joilla on kohtalaisesta vaikeaan aktiivinen, haavainen paksusuolitulehdus