Lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevia tutkimuksia

Kliiniset tutkimukset -avoinna = Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita = Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi

Syöpätutkimukset

Syöpä Tutkimus ja yhteyshenkilö Taysissa
Akuutti lymfoblastileukemia
 (ALL)
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita Nopho ALL 2008 - Olli Lohi
Yhteispohjoismainen lapsuusiän akuutin lymfoblastileukemian tutkimus- ja hoito-ohjelma
Akuutti lymfoblastileukemia (ALL), Akuutti myeloinen leukemia(AML) Kliiniset tutkimukset -avoinna ISAKIDS -  Olli Lohi
Isatuximabin ja kemoterapian kombinaatiohoito pediatrisille potilaille, joilla on uusiutunut tai hoitoon vastaamaton ALL tai AML
Akuutti lymfoblastileukemia (ALL) Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita IntReALL SR 2010 - Olli Lohi
Uusiutuneen lymfoblastileukemian tavanomaisen riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus.
Akuutti lymfoblastileukemia (ALL) Kliiniset tutkimukset -avoinna IntReALL HR 2010 -Olli Lohi
Uusiutuneen lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus
Korkeariskin neuroblastooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita Korkean riskin neuroblastooma tutkimus 1.8/SIOP-Europe (SIOPEN)     - Sauli Palmu
Akuutti myelooinen leukemia
 (AML)
Kliiniset tutkimukset -avoinna NOPHO-DBH-2012 - Mikko Arola
Lasten ja nuorten akuutin myeloisen (AML leukemian lääketutkimus 
Ewingin sarkooma Kliiniset tutkimukset -avoinna Euro-Ewing2008   - Mikko Arola
Ewing 2008, Paikallisen ja levinneen Ewingin sarkooman hoitotutkimus
Ewingin sarkooma Kliiniset tutkimukset -avoinna rEECur - Mikko Arola
Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewingin sarkooman kemoterapiasta
Medulloblastooma

 
Kliiniset tutkimukset -avoinna PNET 5 MB - Mikko Arola
Kansainvälinen prospektiivinen tutkimus kliinisen standardiriskin medulloblastoman hoidosta yli 3-5 -vuotiailla lapsilla, joiden kasvaimella on matalan riskin biologiset ominaisuudet (PNETs MB - LR) tai keskiriskin biologiset ominaisuudet (PNET5 MB-SR)
Leukemia Kliiniset tutkimukset -avoinna Leukemian biologia - Olli Lohi
Lasten leukemian biologiset ja geneettiset tekijät
B-solu lymfooma ja -leukemia Kliiniset tutkimukset -avoinna B-NHL 2013 - Päivi Raittinen
Lasten ja nuorten kypsän ja aggressiivisen B-solulymfooman ja leukemian hoitoprotokolla
Korkea- ja matala-asteen gliooma (HGG, LGG) Kliiniset tutkimukset -avoinna Tadpole-G - Olli Lohi
II-vaiheen avoin globaali tutkimus dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmän arvioimiseksi lapsilla ja nuorilla potilailla, joilla on BRAF V600 -mutaatio-positiivinen matala-asteinen gliooma (LGG) tai uusiutunut tai hoitoon vastaamaton korkea-asteen gliooma (HGG)
Hodgkinin lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna EuroNet PHL-C2 - Päivi Raittinen
Kansainvälinen klassisen Hodgkinin lymfooman hoitotutkimus lapsilla ja nuorilla
Non-hodgkin-lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna CNS, NOPHO - Päivi Raittinen
Lapsuus- ja nuoruusiän non-hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon
Korkean riskin pahanlaatuiset syöpäkasvaimet ja leukemiat Kliiniset tutkimukset -avoinna INFORM Registry - Olli Lohi
Yksilöllistetty hoito korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille
Osteosarkooma Kliiniset tutkimukset -avoinna OLIE - Sauli Palmu
Kansainvälinen, vaiheen kaksi monikeskustutkimus, jossa tutkitaan Lenvatinibin tehoa ja turvallisuutta yhdistettynä Etoposidiin ja Ifosfamidiin lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla. uusiutuneen tai  hoitoon vastaamattoman osteosarkooman hoidossa.
Uusiutunut tai hoidolle vastaamaton syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

NOPHOmatch - Sauli Palmu
Uusiutunutta tai hoidolle reagoimatonta syöpää sairastavien lasten hoidon ja hoitovasteen arvioiminen sekä hoitotutkimusmahdollisuuksien parantaminen pohjoismaisella yhteistyöllä.

Muut tutkimukset

Aihe Tutkimus ja yhteyshenkilö Taysissa
Diabetes Kliiniset tutkimukset -avoinna

LIRA 1 - Sauli Palmu
Inkretiini-perusteinen tutkimus diabeteksen prekliinisessä vaiheessa oleville oireettomille 18-30-vuotiaille

Diabetes Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita LIRA 2 - Päivi Keskinen
Inkretiini-perusteinen tutkimus varhain diagnosoidun  tyypin 1 diabeteksen hoidossa (Trial2)
Diabetes Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita LIRA 3 - Sauli Palmu
Inkretiini-perusteinen tutkimus diabeteksen myöhäisessä prekliinisessä vaiheessa oleville 10-30-vuotiaille.
Diabetes Kliiniset tutkimukset -avoinna Tefa - Sauli Palmu
Randomoitu tutkimus gluteenittoman ruokavalion vaikutuksista betasolujen toimintaan ja glukoosiaineenvaihduntaan, potilailla, joilla on  yksi tai useampi saarekesoluvasta-aine.
Influenssa Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita MINIstone - Sauli Palmu
Yhdessä hoitoryhmässä tehtävä avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan baloxaamarboksiilin  turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja tehokkuutta kun sitä annetaan  influenssan kaltaisten oireiden hoitoon alle 1-vuotiaille lapsille, jotka ovat muutoin terveitä
Fibrotisoiva interstitiaalinen keuhkosairaus Kliiniset tutkimukset -avoinna

InPedILD - Sauli Palmu
Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen II/III tutkimus, jossa arvioidaan suun kautta annettavan nintedanibin annosvastetta ja turvallisuutta vakiintuneen hoitokäytännön lisäksi 24 viikon ajan, jonka jälkeen avoimena tutkimuksena vaihtelevan ajan, 6- 17 - vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla on todettu kliinisesti merkittävä fibrotisoiva interstitiaalinen keuhkosairaus.

Krooninen migreeni Kliiniset tutkimukset -avoinna

Raisio -  Space
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, rinnakkaisryhminä toteutettava monikeskustutkimus, jossa vertaillaan ihon alle annettavan fremanetsumabin ja lumelääkkeen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Jaksottainen migreeni Kliiniset tutkimukset -avoinna

Raisio - Space
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, rinnakkaisryhminä toteutettava monikeskustutkimus, jossa vertaillaan ihon alle annettavan fremanetsumabin ja lumelääkkeen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä jaksottaisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Jaksottainen ja krooninen migreeni Kliiniset tutkimukset -avoinna

Raisio - Space
Avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ihon alle annettavan fremanetsumabin pitkäkestoista turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa jaksottaisen ja kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Akuutti hengitysvaikeus Kliiniset tutkimukset -avoinna

Palmu -Chamber
Akuutin hengitysvaikeuden hoito päivystyksessä kahdella eri tilanjatkeella 0.5-4 -vuotiailla lapsilla – satunnaistettu kliininen tutkimus