PeeTUn käynnissä olevat tutkimukset

Kliiniset tutkimukset -avoinna = Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita = Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Syöpätutkimuksia

Syöpä Nimi suomeksi
Akuutti lymfoblastileukemia
 (ALL)
Kliiniset tutkimukset -avoinna GRASPA - Lohi
NOR-GRASPALL 2016 - Eryaspase-hoito leukemiaa sairastaville lapsille ja nuorille aikuisille, jotka eivät siedä PEG-asparaginaasia
Akuutti lymfoblastileukemia
 (ALL)
Kliiniset tutkimukset -avoinna Nopho ALL 2008 - Lohi
Yhteispohjoismainen lapsuusiän akuutin lymfoblastileukemian tutkimus- ja hoito-ohjelma
ALL, AML relapsi Kliiniset tutkimukset -avoinna Isatuximabi -  Lohi
Isatuximabin ja kemoterapian kombinaatiohoito pediatrisille potilaille, joilla on uusiutunut tai hoitoon vastaamaton ALL tai AML
ALL, relapsi Kliiniset tutkimukset -avoinna IntReALL SR 2010 - Lohi
Uusiutuneen lymfoblastileukemian tavanomaisen riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus.
Korkeariskin neuroblastooma Kliiniset tutkimukset -avoinna Korkean riskin neuroblastooma tutkimus 1.8/SIOP-Europe (SIOPEN)     - Lohi
Akuutti myelooinen leukemia
 (AML)
Kliiniset tutkimukset -avoinna NOPHO-DBH-2012 - Arola
Lasten ja nuorten akuutin myeloisen (AML leukemian lääketutkimus 
Ewingin sarkooma Kliiniset tutkimukset -avoinna Euro-Ewing2008   - Arola
Ewing 2008, Paikallisen ja levinneen Ewingin sarkooman hoitotutkimus
Ewingin sarkooma, relapsi Kliiniset tutkimukset -avoinna rEECur - Arola
Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewingin sarkooman kemoterapiasta
Medulloblastooma

 
Kliiniset tutkimukset -avoinna PNET 5 MB - Arola
Kansainvälinen prospektiivinen tutkimus kliinisen standardiriskin medulloblastoman hoidosta yli 3-5 -vuotiailla lapsilla, joiden kasvaimella on matalan riskin biologiset ominaisuudet (PNETs MB - LR) tai keskiriskin biologiset ominaisuudet (PNET5 MB-SR)
Leukemia Kliiniset tutkimukset -avoinna Leukemian biologia - Lohi
Lasten leukemian biologiset ja geneettiset tekijät
B-solu lymfooma ja -leukemia Kliiniset tutkimukset -avoinna B-NHL 2013 - Raittinen
Lasten ja nuorten kypsän ja agressiivisen B-solulymfooman ja leukemian hoitoprotokolla
Korkea- ja matala-asteen gliooma (HGG) Kliiniset tutkimukset -avoinna II-vaiheen avoin globaali tutkimus dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmän arvioimiseksi lapsilla ja nuorilla potilailla, joilla on BRAF V600 -mutaatio-positiivinen matala-asteinen gliooma (LGG) tai uusiutunut tai hoitoon vastaamaton korkea-asteen gliooma (HGG)
Non-hodgin-lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna CNS, NOPHO - Raittinen
Lapsuus- ja nuoruusiän non-hodgin-lymfooman leviäminen keskushermostoon
Korkean riskin pahanlaatuiset syöpäkasvaimet ja leukemiat Kliiniset tutkimukset -avoinna INFORM Registry - Lohi
Yksilöllistetty hoito korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille

Muita kuin syöpätutkimuksia

Mukosiitin ehkäisy Kliiniset tutkimukset -avoinna Caphosol - Lohi
Caphosol-suuhuuhtelun käyttö suun limakalvojen tulehduksen ehkäisyssä syöpää sairastavilla lapsilla
Diabetes Kliiniset tutkimukset -avoinna

LIRA 1 - Palmu
Inkretiini-perusteinen tutkimus diabeteksen prekliinisessä vaiheessa oleville oireettomille 18-30-vuotiaille

Diabetes Kliiniset tutkimukset -avoinna LIRA 2 - Keskinen
Inkretiini-perusteinen tutkimus varhain diagnosoidun  tyypin 1 diabeteksen hoidossa (Trial2)
Diabetes Kliiniset tutkimukset -avoinna LIRA 3 - Palmu
Inkretiini-perusteinen tutkimus diabeteksen myöhäisessä prekliinisessä vaiheessa oleville 10-30-vuotiaille.
Diabetes Kliiniset tutkimukset -avoinna Simponi - Palmu
Vaiheen 1b tutkimus, jossa arvioidaan golimumabin tehoa lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla, joilla on presymptomaattinen tyypin 1 diabetes 
Diabetes Kliiniset tutkimukset -avoinna Tefa- Palmu
Randomoitu tutkimus gluteenittoman ruokavalion vaikutuksista betasolujen toimintaan ja glukoosiaineenvaihduntaan, potilailla, joilla on  yksi tai useampi saarekesoluvasta-aine.
Verisuonitukokset - akuutti VTE  Kliiniset tutkimukset -avoinna Dabigatraani - Palmu
Dabigatraanieteksilaatin ja vakiintuneen hoidon vertailu laskimotukosten hoidossa 0-18-vuotiailla lapsilla.Diversity-tutkimus
Verisonitukoslääkkeen antidootti Kliiniset tutkimukset -avoinna Idarusitsumab - Palmu
Avoin, yhden annoksen kontrolloimaton tutkimus suonensisäisesti annosteltavan idarusitsumabin turvallisuudesta lapsipotilailla, jotka ovat saaneet dabigatraanieteksilaattia verisuonitukoksen hoitoon tai - ennaltaehkäisyyn faasin llb/lll kliinisissä tutkimuksissa