Lasten reumatologia

Lasten reumasairaudet

Taysissa tutkimme ja hoidamme alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on pitkittyneitä nivelvaivoja, lastenreuma tai sidekudossairaus.

Erikoissairaanhoidossa hoidettavia lasten reumasairauksia ovat

  • yleisoireinen lastenreuma
  • harvoihin, enintään neljään niveleen kohdistuva lastenreuma eli oligoartriitti
  • useaan niveleen leviävä oligoartriitti
  • moniniveltulehdus eli seronegatiivinen polyartriitti
  • aikuistyyppinen nivelreuma eli seropositiivinen polyartriitti
  • nivelpsoriaasi
  • entesoartriitti, jossa potilaalla on niveltulehdusten lisäksi jänteiden ja lihaskalvojen tulehduksia

Lisäksi erikoissairaanhoidossa hoidetaan tulehduksellisiin suolistosairauksiin kuuluvat niveltulehdussairaudet, lasten reaktiiviset niveltulehdukset, lasten selkärankareuma eli sakroiliitti, kuten myös autoimmuunipohjainen silmätulehdus eli iriitti.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Alle 16-vuotiaita lastenreumaa sairastavia potilaita hoidamme pääsääntöisesti Tays Keskussairaalassa. Lisäksi Tays Sastamalassa työskentelee lastenreumaan perehtynyt erikoislääkäri, joten lastenreumapotilaita voidaan hoitaa myös siellä.

Niveloireiset ja lastenreumaa sairastavat potilaat vaativat harvoin vuodeosastohoitoa. Tarvittavat tutkimukset ja hoito voidaan toteuttaa poliklinikalla.

Potilaat käyvät poliklinikalla kontrolleissa oireilun laadusta ja sairaudesta riippuen muutaman kuukauden, jopa vain vuoden välein.

Lastenreumaa voidaan hoitaa monilla reumalääkkeillä, joita käytetään myös aikuispotilaiden hoidossa.

Hoitoon osallistuu useita ammattilaisia

Lastenreumapotilaiden hoito on vaativaa ja siihen osallistuu useita ammattilaisia, kuten lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutti, tarvittaessa toimintaterapeutti.

Lastenreumaa sairastavat potilaat käyvät sairautensa jossain vaiheessa psykologin vastaanotolla ja teini-ikäiset potilaat saavat ammatinvalintaohjausta kuntoutusohjaajalta.

Taysin erityisosaaminen

Nivelkipuisten ja muunkin pitkäaikaisen kivun hoitoon Taysissa osallistuu tarvittaessa fysiatri Minna Ståhl, joka on perehtynyt lasten tuki- ja liikuntaelimistön kipuihin. Hän on väitöskirjatyössään tutkinut lasten niskakipuja.

Lastenreumatologi Kati Markula-Patjas väitteli vuonna 2015 vaikeaa lastenreumaa sairastavien nikamamurtumista ja on siten perehtynyt reumalasten osteoporoosiin. Lastenreumatologi Merja Malin puolestaan on tutkinut väitöskirjatyössään reumalasten suoliston immunologiaa.

Taysin lastenreumatologit toimivat myös lastenreumapotilaita kuntouttavassa Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla, ja ovat siten perehtyneet reumalasten kuntoutukseen.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Merja Malin
Erikoislääkäri Kati Markula-Patjas