Lasten kardiologia

Lasten sydänsairaudet

Taysissa alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten sydänsairauksien tutkimus ja hoito on keskitetty lasten sydänpoliklinikalle ja lastenosastoille. Meillä tutkitaan potilaita, joiden sairauden tai oireilun syyn selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, kuten ultraäänitutkimuksen, sydänfilmin vuorokausirekisteröinnin tai rasituskokeen.

Taysissa tutkittavia oireita ja hoidettavia sairauksia ovat muun muassa

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Tutkimuksiimme tullaan lähetteellä. Sydänsairauksien selvittelyssä ja seurannassa tehdään yleensä ultraäänitutkimus, otetaan sydänfilmi eli EKG ja mitataan verenpaine.

Sydämen rakennepoikkeavuuksien selvittelyssä mitataan verenpaine käsistä ja jaloista. Rytmihäiriöitä tutkimme tavallisen sydänfilmin lisäksi eli Holter-tutkimuksella ja rasitukseen liittyviä oireita . Rasituskokeeseen voidaan liittää keuhkojen toiminnan mittaus (spirometria), jolloin saadaan samassa rasituskokeessa tietoa sydämen ja keuhkojen toiminnasta. Tällainen rasituskoe on nimeltään spiroergometria-tutkimus.

Suurimman osan tutkimuksista teemme poliklinikalla. Vaikeasti sairaat potilaat tarvitsevat osastohoitoa, ja joidenkin sydänlääkkeiden aloitus tapahtuu vuodeosastolla.

Toimenpide- ja leikkaushoito

Lasten sydänsairauksien toimenpide- ja leikkaushoito on keskitetty Helsinkiin, Hyksin Lastenklinikalle.

Sydänkatetroinnissa tutkitaan verenkierron toimintaa ja voidaan tehdä painemittauksia sekä varjoainekuvauksia. Katetrointitoimenpiteellä voidaan sulkea sulkulaitteella aukkoja tai avata ahtaita läppiä tai verisuonia. Rytmihäiriöitä voidaan hoitaa katetriablaatiolla ja tahdistimen asennuksella.

Toimenpidettä tai leikkausta tarvitsevien potilaiden esitutkimukset ja sitä edeltävän seurannan teemme Taysissa. Tutkimukset lähetämme nähtäviksi Hyksiin hoidon suunnittelua varten.

Yleensä potilaat menevät lähetteen perusteella toimenpidettä tai leikkaushoitoa varten suoraan Lastenklinikalle eikä edeltävää arviokäyntiä Helsingissä tarvita. Toimenpiteen tai leikkauksen jälkeinen seuranta tapahtuu Taysissa, myös leikkaushoidon jälkeinen sairaalahoito voi tapahtua osin Taysissa.

Taysin erityisosaaminen

Taysin lasten sydänpoliklinikalla on lapsiystävällinen tutkimusympäristö. Poliklinikkakäynnin tutkimukset tehdään samalla kerralla lääkärin ja hoitajan vierekkäisissä huoneissa. Sama hoitaja on läsnä tarvittaessa koko vastaanottokäynnin ajan ja auttaa lapsen rauhoittamisessa tutkimustilanteeseen.

Taysissa tehdään lasten sydänsairauksiin liittyvää tutkimustyötä, jossa yhtenä menetelmänä käytetään kolmiulotteista ultraääntä. Kiinnostuksemme kohteena ovat lasten pahanlaatuisten sairauksien hoitoihin liittyvät sydänmuutokset.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Tuija Poutanen
Erikoislääkäri Anneli Eerola
Erikoislääkäri Kaisa Ylänen
Erikoislääkäri Minna Mecklin