Sydämen sivuääni

Sydämen sivuääni on tavallinen lapsilla, jopa puolella on kuultavissa sivuääni jossain vaiheessa lapsuutta. Suurin osa sivuäänistä on hyvänlaatuisia veren virtausääniä. Sivuäänen voi aiheuttaa myös sydämen rakennepoikkeavuus, jolloin tarvitaan lastenkardiologin tutkimuksia ja seurantaa sekä mahdollisesti hoitoa.

Monilla lapsilla sivuääni kuullaan kuumeen tai infektion yhteydessä, eikä sitä yleensä kuulu uusintakuuntelussa, kun lapsi on terve. Ajoittain kuuluva sivuääni puhuukin äänen hyvänlaatuisuuden puolesta.

Lähete Taysiin

Kun lääkäri kuulee lapsen sydämestä sivuäänen, hän arvioi kuuntelun perusteella, onko kyseessä hyvänlaatuinen veren virtausääni. Jos sivuäänen perusteella herää epäily sydämen rakennepoikkeavuudesta, lähettää lääkäri lapsen Taysiin.

Valtaosaa sivuäänen vuoksi lähetetyistä potilaista hoidamme kiireettöminä. Kiireelliseen hoitoon lähetetään pieniä vauvoja, joilla epäillään sivuäänen tai oireiden perusteella sydämen rakennepoikkeavuutta. Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat, joilla todetaan merkittävä sydänvika heti syntymän jälkeen tai jotka ovat tulleet sairaalaan huonon yleisvoinnin vuoksi.

Sydäntutkimukset Taysissa

Sydäntutkimusten suunnitteluun vaikuttavat sivuäänen luonne, lapsen vointi sekä etukäteen otettujen tutkimusten tulokset. Niiden perusteella suunnittelemme erikoissairaanhoidon tutkimukset ja niiden kiireellisyyden.

Jos lapsella on kuumetta tai yskää, toivomme etukäteen yhteydenottoa, koska tulehdustaudit saattavat estää luotettavien sydäntutkimusten tekemisen.

Vastaanottokäynti lasten sydänpoliklinikalla sisältää tavallisimmin sydänfilmin eli EKG:n oton ja verenpaineen mittauksen hoitajan vastaanotolla. Sydänfilmillä tutkimme sydämen sähköistä toimintaa rintakehälle ja raajoihin liimattavien elektrodien avulla. Saamme tietoa sydämen rytmistä, johtumisjärjestelmästä ja sydämen kuormittumisesta.

Verenpaine mitataan kaikilla vastaanottokäynneillä oikeasta kädestä. Neliraajaverenpainetutkimuksessa verenpaineet mitataan käsistä ja jaloista, ja mittausmansetit laitetaan nilkkoihin ja olkavarsiin. Mittauksen aikana lapsi on makuulla. Liikkuminen tutkimuksen aikana voi aiheuttaa virheellisiä arvoja.

Sydämen kuvantaminen

Sydänfilmin ja verenpainemittauksen jälkeen lääkäri tutkii lapsen ja tekee sydämen ultraäänitutkimuksen. Ultraäänitutkimuksella lääkäri tutkii sydämen rakenteet ja toiminnan, ja se on lapselle kivuton.

Ultraäänitutkimuksen aikana lapsen on oltava rauhassa makuulla noin puolen tunnin ajan. Lapsi voi katsoa videota sen aikana ja mukana on myös hoitaja tarvittaessa viihdyttämässä lasta lelujen avulla. Tuttipullosta tai tutista on usein apua lapsen rauhoittamisessa. Mukaan voi ottaa myös omia tuttuja leluja tai vaikkapa oman elokuvan.

Jos on tarvetta tutkia sydänkeuhkokuva, se voidaan ottaa vastaanottokäynnin jälkeen sairaalan röntgenosastolla. Sydänkeuhkokuva tarkoittaa sydämen ja keuhkojen alueelta otettua röntgenkuvaa. Tutkimuksen avulla arvioimme sydämen kokoa ja keuhkojen verimäärää.

Seuranta lasten sydänpoliklinikalla

Tutkimustulosten perusteella suunnittelemme jatkoseurannan tai hoidon tarpeellisuuden. Mikäli tutkimukset ovat normaalit, ei hyvänlaatuista sivuääntä tarvitse seurata. Mikäli toteamme sydämen rakennepoikkeavuuden tai jonkin muun sydänsairauden, järjestämme seurannan lasten sydänpoliklinikalle.

Mikäli tarvitaan lääkitystä, hoitaja ohjeistaa lääkkeen annon ja antaa tarvittavat lääkeohjeet. Hoitaja myös varaa ajat tarvittaviin jatkotutkimuksiin tai seurantakäynneille.

Potilaat käyvät myöhemminkin hoitajavastaanotolla, jos vaikkapa jokin lääkitys aloitetaan polikliinisesti tai tarvitaan Marevan-hoidon ja siihen liittyvän kotimittarin ohjausta.

Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee sydänlapsia ja -nuoria sekä heidän läheisiään. Hän toimii yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa sekä auttaa ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Muiden erityistyöntekijöiden, kuten fysioterapeutin, psykologin ja ravitsemusterapeutin, kanssa teemme yhteistyötä tarpeen mukaan.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Tuija Poutanen
Erikoislääkäri Anneli Eerola