Lasten hematologia ja onkologia

Lasten veri- ja syöpätaudit

Tutkimme ja hoidamme Taysissa veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia ja nuoria. Vastaamme muun muassa raudanpuuteanemian, hemolyyttisen taudin sekä leukemian, lymfooman ja muiden syöpätautien hoidosta.

Lasten veritaudit ovat verenmuodostukseen liittyviä sairauksia. Veri koostuu punasoluista, valkosoluista ja verihiutaleista, ja veritauteja sairastavilla potilailla on häiriöitä näiden tuotannossa. Punasolujen häiriö ilmenee usein anemiana, valkosolutuotannon häiriö toistuvina tai vakavina infektioina ja verihiutaleiden vähyys verenvuototaipumuksena.

Lasten syöpätaudeilla tarkoitetaan alle 16-vuotiailla todettavia pahanlaatuisia kasvaimia, joilla on taipumus kasvaa ja levitä eteenpäin ilman hoitoa. Yleisin lasten ja nuorten syöpätautien ryhmä ovat verisyövät eli leukemiat, joita on noin kolmasosa. Toiseksi suurin ryhmä ovat aivokasvaimet, joita on myös kolmasosa. Viimeisen kolmanneksen muodostavat hyvin monimuotoiset kiinteät kasvaimet, kuten lymfoomat, munuaiskasvaimet ja neuroblastooma.

Pirkanmaalla veri- ja syöpätauteihin sairastuu vuosittain 30–40 lasta. Hoito kestää taudista riippuen puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Hoitotulokset ovat Suomessa erinomaista kansainvälistä tasoa: yli 80 prosenttia syöpään sairastuneista lapsista paranee pysyvästi.

Lasten veritautien hoito Taysissa

Veritauteja sairastavia lapsia hoidetaan yhteistyössä Taysin sekä keskussairaalan, terveyskeskuksen ja neuvolan kanssa tapauskohtaisesti taudin vakavuusasteen mukaan.

Esimerkiksi lasten raudanpuute voidaan diagnosoida ja hoitaa terveyskeskuksessa tai neuvolassa. Toimimme tällaisten tautien yhteydessä pääosin konsulttina ja vastaamme lähinnä niiden potilaiden hoidosta, joilla diagnostiikka tai hoito eivät onnistu. Myös esimerkiksi hemolyyttisten tautien hoito ja seuranta voidaan toteuttaa pääosin keskussairaaloissa.

Lasten syöpätautien hoito Taysissa

Kaikki lasten syöpätaudit diagnosoidaan ja hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Vastaamme lasten syöpätautien taudinmäärityksestä ja toteutamme myös hoidon pääosin Taysissa.

Pienimuotoisia hoitoja, esimerkiksi joitakin solunsalpaajainjektioita, voidaan toteuttaa keskussairaaloissa. Myös kontrollikäyntejä, infektioiden hoitoa ja verinäytekontrolleja on hajautettu keskussairaaloihin.

Lasten verisyöpiä eli leukemioita hoidetaan lähes yksinomaan solunsalpaajalääkityksellä. Lasten kiinteiden kasvainten hoitoon kuulu usein leikkaus-, solunsalpaaja- ja sädehoitoa, joko kaikkia tai tapauskohtaisesti räätälöiden.

Solunsalpaajakuurit annamme pääsääntöisesti osastolla, ja jakson kesto vaihtelee päivästä noin viikkoon. Poliklinikoilla potilaat käyvät lähinnä kontrolleissa, verikokeissa sekä kuvantamistutkimuksissa. Jonkin verran verikoekontrolleja hoitaa myös lasten kotisairaala.

Jälkiseuranta

Hoitojen jälkiseuranta tapahtuu pääosin Taysissa, mutta joitakin käyntejä ja tutkimuksia voidaan tehdä tapauskohtaisesti myös keskussairaaloissa.

Taysin erityisosaaminen

Tays on ensimmäinen yliopistosairaala Suomessa, jossa lasten ja nuorten kasvainten hoitojen jälkiseuranta on järjestelmällistä senkin jälkeen, kun potilas täyttää 18 vuotta ja siirtyy ”aikuispuolelle”. Kyseessä on niin sanottu nuorisopoliklinikka, jonka toimintaa koordinoi syöpätautien yksikkö.

Taysin ja Tampereen yliopiston Lasten terveyden tutkimuskeskuksessa toimivat aktiivisesti lasten leukemian ja aivokasvainten perustutkimukseen liittyvät tutkimusryhmät. Lisäksi osallistumme laajalti lasten syövän hoitojen kansainvälisiin hoitotutkimuksiin. Lähes kaikki lasten syövät hoidetaan jonkin kansainvälisen hoito-ohjelman mukaisesti.

Taysin lasten veri- ja syöpätautien yksikkö on hyväksytty PaedCan-ERN -verkoston (European Reference Network for Paediatric Oncology) jäseneksi. Verkoston tavoitteena on lisätä eurooppalaista yhteistyötä lasten syöpien ja kasvainten diagnostiikassa, hoidossa, seurannassa ja tutkimuksessa, jotta voidaan varmistaa tasavertainen ja huippulaatuinen hoito siihen kuuluvissa sairaaloissa.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Olli Lohi
Apulaisylilääkäri Mikko Arola
Erikoislääkäri Katriina Parto