Julkaistu 2.9.2021

Uutta toimintaa Taysin Lasten ja nuorten sairaalassa: sosiaalipediatrian poliklinikka

Sosiaalipediatrian poliklinikka on aloittanut Taysin Lasten ja nuorten sairaalassa elokuussa. Poliklinikan tavoitteena on edistää lapsen edun huomioimista tilanteissa, joissa lapsen kasvuympäristön ongelmat voivat uhata lapsen kasvua, kehitystä ja terveyttä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kasvuympäristön haitallisia vaikutuksia lapseen yhteistyössä perheen kanssa.

Sosiaalipediatrian poliklinikalla hoidetaan:

  1. Alle 7-vuotiaita lapsia, joiden kasvu ja kehitys vaativat erityistä seurantaa perheen psykososiaalisen tilanteen vuoksi.
  2. Päihteille altistuneiden lasten kasvun ja kehityksen seurantaa 3-vuotiaaksi. Seuranta suunnitellaan usein lapsivuodeosastolla pian lapsen synnyttyä.
  3. Alle 7-vuotiaiden lasten lääkärintarkastus kiireellisen sijoituksen yhteydessä.

Sosiaalipediatrian poliklinikalla työskentelee moniammatillinen tiimi. Lastentautien erikoislääkäri ja sairaanhoitaja toimivat työparina. Vastaanotolla voi olla mukana fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Poliklinikka toimii konsultoivana sosiaalipediatrisena yksikkönä PSHP:n alueella.

Asiakkaina esimerkiksi kaltoin kohdellut lapset

Sosiaalipediatrian poliklinikalla voidaan hoitaa esimerkiksi lasta, jonka epäillään tulleen kaltoin kohdelluksi.

Kaltoinkohtelua on lapseen kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta, hoidon tai huolenpidon laiminlyönti ja lapsen näkemä vanhempien parisuhdeväkivalta tai väkivaltainen riitely. Kaltoinkohtelusta voi seurata lapselle sekä lyhyt- että pitkäaikaisia haittoja.

Kaltoinkohtelua voi esiintyä kaikenlaisissa perheissä. Kaltoinkohtelun riskiä lisäävät vanhempien päihteidenkäyttö, psyykkiset sairaudet, parisuhdeväkivalta sekä perheen sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet sekä lapsen erityisen tuen tarve.

Sosiaalipediatrian poliklinikalla ei tehdä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyepäilyjen somaattisia tutkimuksia.

Tampereen kaupungin perhetukikeskus Päiväperho on erikoistunut päihteiden tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta syntyville ja syntyneille lapsille perheineen. Vauvaperhetyöhön perehtynyt lääkäri työskentelee Päiväperhossa keskiviikkoisin.

Lähetteellä tai sosiaalityöntekijän ilmoituksella

Taysin sosiaalipediatrian poliklinikan seurantaan tullaan lääkärin lähetteellä tai sosiaalityöntekijän ilmoituksella lääkärintarkastusta varten kiireellisen sijoituksen yhteydessä. Silloin lääkärintarkastus pyritään tekemään kahden viikon kuluessa.