Neonatologia

Vastasyntyneiden ongelmat

Valtaosa synnytyksistä sujuu ongelmitta ja vauva on syntymästään lähtien vierihoidossa joko lapsivuodeosastolla tai potilashotellissa. Vastasyntyneistä 15–20 prosenttia tarvitsee kuitenkin osasto- tai tehohoitoa esimerkiksi ennenaikaisuuden, infektion, matalan verensokerin, synnytyksen aikaisten tai äidin sairaudesta johtuvien ongelmien vuoksi.

Taysissa vauvalle nimetään 2–3 omahoitajaa, jotka pääsääntöisesti hoitavat häntä työvuorossa ollessaan. Myös lääkäreistä nimetään vastuulääkäri. Hoitotiimissä on heidän lisäkseen fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, kriisityöntekijä ja tarvittaessa muita erikoisasiantuntijoita.

Fysioterapeutti seuraa ja neuvoo vauvan motorisen kehityksen tukemista. Sosiaalityöntekijältä perhe saa ohjausta, neuvontaa ja apua muun muassa erilaisten etuuksien ja palveluiden hakemisessa ja järjestämisessä. Kriisityöntekijä tarjoaa tarvittaessa keskusteluapua ja tukea vanhemmuuteen kasvamisessa.

Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita hoitajia, joten heidän läsnäolonsa ja osallistumisensa vauvan hoitoon mahdollisimman paljon alusta alkaen on välttämätöntä. Kenguruhoito lujittaa vauvan ja vanhempien välistä kiintymyssuhdetta sekä edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Outi Tammela
Neonatologian erikoislääkäri Päivi Korhonen
Neonatologian erikoislääkäri Riitta Ojala
Neonatologian erikoislääkäri Mia Julkunen