Kohdunulkoinen raskaus

Kohdunulkoisessa raskaudessa alkio on kiinnittynyt kohtuontelon ulkopuolelle, yleensä munatorveen eli munanjohtimeen. Raskauspesäkkeen kasvaminen kohtuontelon ulkopuolella aiheuttaa repeämä- ja vuotovaaran, joten tilanne vaatii seurantaa sekä toisinaan lääke- tai leikkaushoitoa.

Vatsakipu tai poikkeava vuoto alkuraskaudessa voivat viitata kohdunulkoiseen raskauteen, ja tällöin on syytä hakeutua terveyskeskukseen tai päivystykseen. Lääkäri tekee yleensä diagnoosin raskaushormonin eli hCG-pitoisuuden sekä ultraäänitutkimuksen perusteella.

Kohdunulkoisen raskauden hoito Taysissa

Päätämme kohdunulkoisen raskauden hoitolinjasta potilaan oireiden ja hCG-pitoisuuden perusteella.

Mikäli potilas on vähäoireinen, hCG-pitoisuus matala ja laskemassa itsestään, voimme seurata tilannetta. Tällöin potilas käy laboratoriokontrolleissa alkuun kaksi kertaa viikossa ja myöhemmin viikoittain, kunnes hCG on laskenut matalaksi.

Jos potilaalla on voimakkaat oireet, korkea hCG-pitoisuus (yli 5000 IU/l) tai on merkkejä vatsaontelon sisäisestä verenvuodosta, hoitona on leikkaus. Teemme leikkauksen useimmiten vatsaontelon tähystyksessä nukutuksessa. Poistamme tai avaamme vaurioituneen munanjohtimen.

Lääkkeellinen hoito

Lääkkeellistä hoitoa suosittelemme vähäoireisille potilaille, jos hCG:n lähtöarvo on alle 5000 IU/l. Lääkehoitona käytämme metotreksaattipistosta. Metotreksaatti on solunsalpaajalääke, joka häiritsee solujen jakaantumista, ja sen vaikutuksesta raskausmuodostuma häviää vähitellen viikkojen kuluessa.

Pistoksen jälkeen seuraamme hCG-pitoisuutta ensin kaksi kertaa viikossa ja myöhemmin viikoittain, kunnes se on laskenut matalaksi. Useimmiten kerta-annos on riittävä, mutta voimme uusia pistoksen, mikäli hCG-pitoisuus ei laske toivotunlaisesti.

Metotreksaatin haittavaikutuksia ovat ohimenevä vatsakipu, pahoinvointi, huimaus, suun limakalvovauriot sekä ilmavaivat. Lääke voi myös joskus ohimenevästi nostaa maksa-arvoja.

Jatkohoito

Koska metotreksaatti on teratogeeninen eli epämuodostumia aiheuttava aine, täytyy hoidon jälkeen huolehtia luotettavasta raskaudenehkäisystä kuukauden ajan. Jos metotreksaattia on annettu toistetusti, on raskautta ehkäistävä kolmen kuukauden ajan.

Seuraavassa raskaudessa ultraäänitutkimus tulisi tehdä raskausviikolla 6–7 raskauden kiinnityskohdan varmistamiseksi.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Riikka Niemi
Apulaisylilääkäri Kirsi Kuismanen