Abortti

Raskaudenkeskeytys

Nykyään valtaosa raskaudenkeskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti. Jos raskauden kesto on alle 9 raskausviikkoa, voidaan keskeytys tehdä kotona, muussa tapauksessa se tehdään sairaalan vuodeosastolla. Raskausviikkoon 12+0 saakka raskaudenkeskeytys on mahdollinen yhden tai kahden lääkärin päätöksellä, tämän jälkeen luvan myöntää Valvira.

Lähetteen raskaudenkeskeytystä varten voi saada esimerkiksi terveyskeskus-, koulu- tai työterveyslääkärin vastaanotolla. Lääkäri muun muassa selvittää potilaan esitiedot, tutkii yleisen terveydentilan ja raskauden keston sekä täyttää lain vaatimat lomakkeet. Samalla suunnitellaan jatkoehkäisy.

Kun lähete raskaudenkeskeytystä varten on saapunut Taysiin, lähetämme potilaalle kirjeitse ajan ensikäyntiä varten Tays Keskussairaalan, Tays Sastamalan tai Tays Valkeakosken naistentautien poliklinikalle 1–2 viikon kuluessa.

Keskeytyksen hoito sairaalassa on aina kaksivaiheinen tapahtuma. Ensikäynnillä päätämme keskeytystavasta, joka on lähes aina lääkkeellinen kirurgisen imukaavinnan sijaan. Toisella käynnillä potilas on hoidossa joko poliklinikalla tai vuodeosastolla. Kotikeskeytyksissä ensikäynti on poliklinikalla, eikä silloin tarvita toista käyntiä sairaalassa.

Raskaudenkeskeytyksen vaiheet Taysissa

Ensikäynnille potilas ottaa mukaansa kaikki keskeytystä varten saamansa asiapaperit. Ensikäynnillä poliklinikalla varmistamme raskauden keston tarvittaessa ultraäänellä, otamme tarpeelliset näytteet ja annamme keskeytyksen aloittamiseksi tarkoitetun Mifegyne-tabletin. Jos päädymme kotikeskeytykseen, potilas saa sitä varten toimintaohjeet ensikäynnillä.

Toinen käynti sairaalassa on 1–3 vuorokauden kuluttua ensikäynnistä joko poliklinikalla tai vuodeosastolla. Annamme ennaltaehkäisevästi kipulääkettä ja sen jälkeen keskeytyslääkkeet (Cytotec). Kuukautisia runsaampi vuoto alkaa yleensä muutaman tunnin kuluessa keskeytyslääkkeiden annosta. Tarvittaessa voidaan Cytotec-tabletteja antaa lisää 3–4 tunnin välein.

Kotiutuminen keskeytyksen jälkeen riippuu keskeytymisen etenemisestä. Hyvin usein kotiutuminen onnistuu iltapäivän kuluessa, mutta hoito saattaa kestää pidempäänkin. Kun potilaan vointi on kaikin tavoin vakaa, hän voi kotiutua aikuisen hakijan kanssa. Alle 16-vuotiaille järjestämme myös tapaamisen sairaalamme sosiaalityötekijän kanssa.

Jatkoehkäisyn aloitus ja jälkitarkastus

Keskeytyksen jälkeen on tärkeää huolehtia raskauden ehkäisystä. Ennen keskeytystä valittu raskauden jatkoehkäisy, esimerkiksi ehkäisypillerit, aloitetaan keskeytyspäivän jälkeisenä päivänä.

Mikäli jatkoehkäisyksi on valittu kierukka, se voidaan asettaa kirurgisen keskeytyksen yhteydessä, tarvittaessa jo viikon kuluttua lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen, jälkitarkastuksessa tai keskeytystä seuraavien kuukautisten jälkeen.

Jälkitarkastus perusterveydenhuollossa 2–4 viikon kuluttua on tarpeen kummankin keskeytysmenetelmän yhteydessä. Tällöin raskauden keskeytyminen varmistetaan raskaustestillä ja huolehditaan jatkoehkäisyn aloituksesta.

Keskeytykseen liittyvät ongelmat

Lääkkeellisessä keskeytyksessä saatetaan joutua verensiirtoon tai kohtuontelon kaavintaan runsaan verenvuodon vuoksi. Näin tapahtuu kuitenkin harvoin, alle prosentissa keskeytyksistä. Jälkivuoto kestää lääkkeellisessä keskeytyksessä keskimäärin kolmen viikon ajan.

Antibioottihoitoa vaativa infektio esiintyy 3–5 prosentilla keskeytyspotilaista. Jos kohtu ei tyhjene lääkehoidolla, joudutaan tekemään kaavinta. Näin käy arviolta 2–4 prosentille potilaista.

Ilman komplikaatioita sujuneella raskaudenkeskeytyksellä ei ole todettu naisen hedelmällisyyttä heikentävää vaikutusta. Toistuvien keskeytysten vaikutuksista hedelmällisyyteen tai tulevien raskauksien ongelmiin ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa.