Hoitaja ja lääkäri tutkivat potilaan jalkaa.

Neuroalat

Taysissa tutkimme ja hoidamme neurokirurgisia ja neurologisia potilaita sairauden akuutissa vaiheessa ja pitkäaikaisten sairauksien ongelmatilanteissa sekä tuemme sairauden tai tapaturman seurauksena toimintakykynsä menettäneiden tai vammautuneiden potilaiden kuntoutumista.

Neuroaloilla tarkoitetaan neurokirurgiaa ja neurologisten sairauksien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Taysissa tarjoamme kaikkia neuroalojen palveluja.

Neuroalojen sairauksia ovat muun muassa:

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Neuroaloilla hoidetaan potilaita päivystyksellisesti ympäri vuorokauden. Potilaista neuroalojen osastoille 40 prosenttia tulee päivystyksenä ensiapu Acutan kautta. Ensiavussa päivystävä neurologi tekee tilannearvion ja tutkimus- ja hoitosuunnitelman.

Neuroalojen potilaita hoitavia vuodeosastoja Taysissa ovat:

Lisäksi hoidamme ja kuntoutamme neurologisia potilaita Valkeakosken sairaalan

Jos potilas tarvitsee neurokirurgista leikkaushoitoa, teemme toimenpiteen neurokirurgian leikkausosastolla. Toimenpiteen jälkeen neurokirurgisten potilaiden hoito jatkuu vuodeosastoilla 6a tai 6b, teho-osastolla, lastenosastolla L01 tai neurologian vuodeosastolla NEUR.

Poliklinikoilla tutkimme ja hoidamme potilaita kiireettömissä tilanteissa. Neuroalojen poliklinikat Taysissa ovat:

Neurologisten potilaiden kuntoutuksen tukena toimivat kuntoutustutkimuspoliklinikka ja apuvälineyksikkö.

Taysin erityisosaaminen

Taysin neuroaloilla työskentelee moniammatillinen henkilökunta: neurokirurgian ja neurologian erikoislääkäreitä tai niihin erikoistuvia lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa sekä erityistyöntekijöitä, kuten psykologeja, puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja kuntoutusohjaajia. Meillä on Taysissa erityisosaamista muun muassa seuraavien sairauksien ja tilojen hoidossa:

  • aivo- ja selkäydinvammat
  • aivoverenkiertohäiriöt
  • aivoverisuonten suonensisäiset hoidot
  • harvinaiset neurologiset sairaudet, erityisesti neuroimmunologia
  • keskushermostokasvaimet
  • lihastaudit
  • kaularankamurtumien kirurginen hoito
  • selkäydinvammojen kuntoutus

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Tero Niskakangas
Vastuualuejohtajan varahenkilö, ylilääkäri Hanna-Maija Kuusisto
Ylihoitaja Sirpa Miettunen