Hermoston sairaudet

Neurologia

Taysissa tutkimme ja hoidamme neurologisia potilaita, joilla on aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen oireita ja sairauksia. Meillä tutkitaan potilaita, joiden sairauden tai oireilun syyn selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, kuten kuvantamis- tai hermoratatutkimuksia. Vastaamme muun muassa vaativasta lääkehoidosta, aivostimulaatioista ja niiden jälkihoidosta sekä eri potilasryhmien toimintakyvyn ja kuntoutuksen arvioista.

Taysissa hoidettavia neurologisia sairauksia ovat muun muassa:

  • aivoverenkierron häiriöt
  • kohtaukselliset keskushermoston häiriöt kuten epilepsia
  • tulehdukselliset sairaudet kuten MS-tauti ja keskushermoston virusinfektiot
  • keskushermoston rappeumasairaudet kuten dementia ja Parkinsonin tauti
  • ääreishermoston sairaudet kuten monihermosairaudet
  • lihastaudit
  • edellä mainittujen sairauksien ja aivovammojen jälkitilat ja niiden kuntoutus
  • oireet kuten päänsärky, huimaus ja kouristukset

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Jos sairaus on alkanut akuutisti, potilas tutkitaan ja hoidetaan päivystyksellisesti Tays Päivystys Acutassa ja osastoilla. Tavallisimpia päivystystilanteita ovat aivoverenkierron häiriöt ja epileptiset kohtaukset.

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kiireettömämpiä tilanteita. Neurologisen potilaan tärkeimpiä tutkimuksia verinäytteiden lisäksi ovat aivojen ja muun keskushermoston kuvantaminen sekä neurofysiologiset tutkimukset.

Potilaan hoito jatkuu tavallisimmin diagnostisten tutkimusten alusta hoidon vaikutusten seurantaan asti.

Taysin erityisosaaminen

Tays on yksi Suomen kolmesta selkäydinvammakeskuksesta. Aivoinfarktin liuotushoitoa saaneista potilaista omatoimiseen elämään kuntoutuu neljä viidestä. Erityisosaamistamme Taysin neurologialla ovat myös harvinaiset neurologiset sairaudet kuten aivovaskuliitit, autoimmuunienkefaliitit, neurometaboliset sairaudet, polyneuropatiat ja lihastaudit.

Erityisosaamista on myös tavallisemmissa sairauksissa kuten liikehäiriösairaudet, dystonioiden botuliinitoksiinihoidot, kipupotilaiden hoito, aivovammojen jälkitilojen arviointi, myastenia gravis -taudin hoito sekä epilepsian hoito syväaivostimulaatiolla.

Hoitojaksoja Taysin neurologian osastoilla on noin 7 400 vuodessa ja poliklinikkakäyntejä 17 000.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Tero Niskakangas
Vastuualuejohtajan varahenkilö, ylilääkäri Hanna-Maija Kuusisto