Aivoinfarktin hoidossa nopeus on aivojen pelastus

Jos suupieli alkaa roikkua, raajan voima heikkenee äkisti tai puhe muuttuu epäselväksi, kyse on todennäköisesti aivoinfarktista. Soita heti hätänumeroon 112.

Aivoinfarkti johtuu aivo- tai kaulavaltimon tukoksesta. Nopea hoitoon hakeutuminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä aivot eivät kestä hapenpuutetta. Aivoinfarktin aikana tuhoutuu joka minuutti pari miljoonaa aivosolua ja 14 miljardia hermosolujen välistä yhteyttä eli synapsia.

Nopea tukkeutuneen valtimon avaaminen voi pysäyttää vaurion ja estää vaikean vammautumisen. Aivovaltimon tukoksen avaamiseen tähtäävä liuotushoito on sitä tehokkaampaa, mitä nopeammin hoito päästään aloittamaan. Sitä ei yleensä voi enää antaa oireiden kestettyä yli 4,5 tuntia.

Joissakin tapauksissa tukos avataan mekaanisesti valtimon kautta katetrilla. Tällöinkin lyhyt viive oireiden alusta suonen avautumiseen on keskeistä. Oireiden tunnistaminen ja avun hälyttäminen on ratkaisevaa. Ensioireita ovat näkö- ja puhehäiriöt, toispuoleinen raajojen voimattomuus tai tunnottomuus tai suupielen roikkuminen. Myös tasapainohäiriö, kävelyvaikeus ja voimakas huimaus yhdessä ovat varoitusmerkkejä.

Taysissa aivoinfarktin liuotushoitoa saaneista potilaista omatoimiseen elämään kuntoutuu neljä viidestä. Suurten aivovaltimoiden tukokset eivät yleensä aukea liuotushoidolla. Tällöin suoni voidaan saada auki verisuonen kautta tukosalueelle viedyllä katetrilla. Tätä mekaanista trombin poistoa eli mekaanista trombektomiaa on toteutettu meillä enenevässä määrin 2010-luvun alusta. Tulokset vaikuttavat lupaavilta.

Liuotushoito alkaa keskimäärin alle 20 minuutissa sairaalaan tulosta. Vaikka mekaaninen trombektomia on monimutkaisempi toimenpide, valtaosalla potilaista tukos saadaan poistettua 90 minuutissa sairaalaan tulosta. Hoitoketju ei aiheuta viiveitä. Hätäkeskuksen, ensihoitokeskuksen, ensiavun, sädediagnostiikan, laboratorion, anestesiologian ja AVH-yksikön henkilökunta toimii yhteen ammattitaidolla.

Kunhan Sinä vain ensin soitat 112.