Neliraajahalvaus eli tetraplegia, alaraajahalvaus eli paraplegia

Selkäydinvammat

Selkäydinvamma voi syntyä tapaturmaisesti tai jonkin sairauden myötä. Tapaturman seurauksena voi selkäydintä vaurioittaa muun muassa nikamamurtuma, nikaman siirtymä tai välilevytyrä. Sairauden aiheuttama selkäydinvamma voi syntyä esimerkiksi kasvaimen, tulehduksen, verenkiertohäiriön tai rangan kulumamuutoksen aiheuttaman selkäydinkanavan ahtautumisen seurauksena.

Kaularangan tasolla oleva selkäydinvamma aiheuttaa neliraajahalvauksen eli tetraplegian. Paraplegiasta puhutaan, kun selkäydinvamma on joko rintarangan, lannerangan tai ristiluun alueella aiheuttaen vartalon ja alaraajojen alueen halvausoireiston.

Selkäydinvamma aiheuttaa yleensä pysyviä mutta yksilöllisesti eriasteisia muutoksia lihasvoimassa ja tunnossa. Muutokset heikentävät toiminta- ja liikuntakykyä. Selkäydinvamman seurauksena myös autonomisen hermoston toiminta häiriintyy aiheuttaen ongelmia muun muassa suolen, rakon, sukupuolielinten ja verenkiertoelimistön toimintaan. Kehon toimintojen muutokset riippuvat vaurion tasosta ja laajuudesta selkäytimessä.

Taysissa hoidetaan vuosittain noin 100 uuden selkäydinvaurion saanutta potilasta. Heistä noin puolet on saanut tapaturmaisen selkäydinvamman ja puolet on vammautunut sairauden seurauksena.

Tutkimukset Taysissa

Tapaturmassa vammautuneet potilaat ohjautuvat Taysiin joko suoraan tapaturmapaikalta tai myöhemmin lähetteellä toisessa sairaalassa toteutetun akuuttivaiheen hoidon jälkeen. Jos epäillään sairausperäistä selkäydinvauriota, voidaan sen syytä selvitellä ja hoitaa tilanteesta riippuen monilla eri erikoisaloilla.

Muun muassa tietokonetomografian ja magneettikuvantamisen avulla selvitetään selkäydinvaurion syytä ja laajuutta. Selkäydinvamman taso ja laajuus määritellään kansainvälisen selkäydinvammaluokituksen (ISNCSCI, International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury) avulla tutkimalla raajojen lihasvoimia ja ihon eri alueiden tunto.

Selkäydinvamman hoito

Kirurgisen hoidon tavoitteena on lisävaurioiden ehkäiseminen ja tarvittaessa rangan stabiloiminen. Neurokirurgit hoitavat selkäytimen ja selkäydinhermojen sekä kaularangan alueen leikkaukset. Ortopedien vastuualueena ovat rinta- ja lannerangan operaatiot, joissa neurokirurgit ovat tarvittaessa mukana, jos toimenpiteessä kajotaan selkäytimeen tai selkäydinhermoihin.

Selkäydinvammapotilaan akuuttivaiheen hoito tapahtuu pääsääntöisesti neurokirurgian tai kirurgian vuodeosastolla, jos tehohoidon tarvetta ei ole. Sairausperäisen selkäydinvaurion saanut potilas saattaa olla hoidossa myös muilla sairaalan vuodeosastoilla.

Taysissa toimiva moniammatillinen selkäydinvammatiimi tapaa pääsääntöisesti vastavammautuneen jo akuuttivaiheen hoidon aikana. Tämän tapaamisen tavoitteena on muun muassa suunnitella potilaan jatkohoito ja kuntoutusasioita.

Kuntoutus osastolla tai avokäynteinä

Selkäydinvammatiimi arvioi intensiivisen osastokuntoutuksen tarpeen. Osastokuntoutus tapahtuu Tays Hatanpään neurologisessa kuntoutusyksikössä, missä potilaan hoitoon osallistuu monien eri ammattiryhmien edustajia, kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Osastokuntoutusjakson pituus riippuu muun muassa vamman tasosta ja laajuudesta ja voi vaihdella muutamasta päivästä kuukausiin. Koska kuntoutus on intensiivistä, täytyy joskus voimia kerätä tai kuntoutuspaikkaa odottaa oman alueen sairaalassa.

Jos potilaan toimintakyky on riittävä, ei osastokuntoutusta välttämättä tarvita. Tällöin potilas kotiutetaan suoraan akuuttiosastolta, ja tarvittava kuntoutus järjestetään avokäynteinä esimerkiksi terveyskeskuksessa.

Kotiutus ja seuranta

Kuntoutusohjaaja koordinoi selkäydinvammapotilaiden hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa. Selkäydinvamman saaneet kuuluvat elinikäisen seurannan piiriin ja tätä seurantaa toteutetaan selkäydinvammapoliklinikalla.

Selkäydinvammapoliklinikan seurantakäynnillä moniammatillinen työryhmä arvioi potilaan terveydentilaa, toimintakykyä sekä tutkimusten ja hoidon tarvetta. Arvion pohjalta laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä tarvittavat lausunnot. Seurannan tiheys ja sisältö määritellään jokaisen potilaan kohdalla yksilöllisesti. Tilanteen vakiinnuttua voidaan seurantaa toteuttaa myös muiden yliopisto- ja keskussairaaloiden selkäydinvammapoliklinikoilla.

Hoitopaikkojen yhteistyö

Selkäydinvammojen hoito, kuntoutus ja seuranta on keskitetty Suomessa kolmeen yliopistosairaalaan: Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle.

Taysin selkäydinvammakeskukseen on tähän mennessä ohjautunut potilaita 11 sairaanhoitopiirin alueelta. Näiden sairaanhoitopiirien alueella sijaitsevien sairaaloiden sekä potilaan oman kotikunnan edustajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä potilaan hoidon ja kuntoutuksen asioissa ennen ja jälkeen Taysin kuntoutusjakson.

Seinäjoen keskussairaalan kanssa olemme solmineet kumppanuussopimuksen, joten selkäydinvammakuntoutus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Eerika Koskinen
Kuntoutusohjaaja Eija Väärälä