Julkaistu 7.3.2016

Tays on kansainvälinen edelläkävijä aivojen stimulointihoidoissa

Syväaivostimulaatiosta (deep brain stimulation, DBS) on tullut käänteentekevä hoitomuoto monille neurologisia sairauksia sairastaville potilaille, joille lääkehoidosta ei ole saatu riittävää hyötyä.

Epilepsiaa, Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa ja jopa vaikea-asteisesta pakko-oireisesta häiriöstä kärsiviä psykiatrisia potilaita on voitu auttaa Taysissa neurokirurgisella leikkauksella, jossa aivoihin on asennettu elektrodit vaikuttamaan tiettyyn aivojen osaan. Näin on saatu vähennettyä potilaan aivoperäistä oireilua ja lisättyä merkittävällä tavalla hänen toimintakykyään. Epilepsiakohtaukset ovat vähentyneet tai Parkinson-potilaan vapina vähentynyt.

Osa syväaivostimulaatiolla (DBS) hoidetuista potilaista on voinut jopa palata työelämään vuosien tauon jälkeen.

- Stimulaatio ei paranna sairautta, mutta helpottaa oireilua ja näin parantaa merkittävästi potilaan elämänlaatua. Aivoihin kajotaan vain vähän, joten hoitoon liittyvät operaatiot ovat potilaalle mahdollisimman kevyitä, kertoo osastonylilääkäri Jukka Peltola Taysista.

Taysin neuroalojen osaaminen on maailman huippua ja Suomessa ainutlaatuista.  Tays on toistaiseksi hoitanut enemmän epilepsia DBS-potilaita kuin mikään muu sairaala maailmassa. Korkealaatuisen hoidon perustana on poikkeuksellisen hyvät kuvantamismahdollisuudet. Taysissa myös eri erikoisalat ovat ryhtyneet tekemään yhteistyötä, kun hoidon vaikuttavuudesta on saatu uutta tietoa.

- Potilaiden oireissa on saatu aikaan merkittävää vähenemistä. Esimerkiksi psykiatristen potilaiden pakko-oireita DBS on vähentänyt jopa puolella, kertoo apulaisylilääkäri Kaija Järventausta.

Aivoihin kajoavat toimenpiteet vaativat aina huolellista harkintaa. Potilaat on tutkittava ja arvioitava hyvin, joten toimenpide pitää tehdä yliopistollisessa sairaalassa.  Myös kuntoutus on keskeinen osa toimenpiteen jälkihoitoa.

- Olemme tehneet Taysissa nyt noin sata DBS-leikkausta. Leikkaukseen liittyvät riskit ovat pienet ja ennakoitavissa, sanoo erikoislääkäri Kai Lehtimäki.

Hoitomuoto on suhteellisen uusi, joten se ei ole kaikille lääkäreille tuttu. Maaliskuussa Tays isännöi jälleen kansainvälistä neuroalan koulutustapahtumaa, jossa perehdytään menetelmän käyttöön epilepsiapotilaiden hoidossa. Taysin asiantuntemuksesta kertoo sekin, että kansainvälinen syväaivostimulaation koulutusjärjestelmä hyödyntää juuri Taysin erikoislääkärien näkemyksiä hoidon kehittämisessä.