Nuorisopsykiatria

Taysin nuorisopsykiatriassa tutkimme ja hoidamme 13–17 -vuotiaiden nuorten vakavia mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy vaikeita oireita ja toimintakyvyn laskua.

Nuorten vakavia mielenterveyden häiriöitä ovat esimerkiksi:

  • Psykoosit
  • Vakavat mielialahäiriöt (vakavat masennustilat ja kaksisuuntaiset mielialahäiriöt)
  • Syömishäiriöt
  • Vaikeat ahdistuneisuushäiriöt kuten pakko-oireinen häiriö tai traumaperäinen stressihäiriö
  • Autismin kirjon häiriöihin nuoruusiässä liittyvät psykiatriset häiriöt
  • Vaikeat sairauskriisit
  • Itsetuhoisen käyttäytymisen ongelmat, joita voi liittyä eri häiriöihin.

Milloin erikoissairaanhoitoon?

Monista nuorisopsykiatrisista häiriöistä on sekä lieviä että vakavia muotoja. Lieviä ja keskivaikeita häiriöitä hoidetaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, terveyskeskuksissa ja kuntien nuorten mielenterveystyöryhmissä. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa toimii jokin nuorten mielenterveyspalvelu.

Taysissa hoidetaan vakavia nuorisopsykiatrisia häiriöitä, joihin liittyy vaikeita oireita ja toimintakyvyn laskua. Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Jos nuorella on jo olemassa hoitosuhde johonkin oman kunnan tai koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon ammattihenkilöön, hoitosuhdetta kannattaa jatkaa kunnes nuoren hoidosta erikoissairaanhoidon tutkimusten jälkeen on sovittu.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Nuorisopsykiatriset tutkimukset ja hoito sisältävät haastatteluja, keskustelua ja jäsenneltyjä tutkimuksia sekä nuoren ja perheen että nuoren laajemman verkoston kuten koulun ja tarvittaessa lastensuojelun kanssa.

Hoito sisältää tarpeen mukaan yksilöhoitosuhteen, perhetyötä, ryhmämuotoisia hoitoja, verkostotapaamisia ja yksilö- ja perheterapiaa. Hoito tapahtuu yleensä nuorisopsykiatrian poliklinikalla.

Nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon yksikössä toteutetaan kahden viikon mittaisia intensiivisiä avohoitojaksoja esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden tai syömishäiriöiden vaikeissa vaiheissa. Toisessa tehostetun avohoidon yksikössä toteutetaan pidempiä 4-6 viikon hoitojaksoja. Toimintaan kuuluu myös kouluyhteistyö. Tehostetun avohoidon yksiköt toimivat Tays Keskussairaalassa.

Osastohoitoa käytetään tilanteissa, joissa nuoren vakava psyykkinen oirekuva edellyttää ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa erikoissairaanhoidon osastolla. Nuorisopsykiatriset osastot toimivat Taysin Lasten- ja nuorten sairaalassa. Osastoja on kaksi, ensisijaisesti pirkanmaalaisia palveleva nuorisopsykiatrian osasto NPS1 ja valtakunnallinen erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö eli EVA-yksikkö. EVA-yksikössä tehdään myös alaikäisten mielentilatutkimuksia

Tays Sastamalassa toimii nuorisopsykiatrinen työryhmä, joka palvelee oman alueensa nuorisoikäistä väestöä.

Taysin erityisosaaminen

EVA-yksikössä tutkitaan ja hoidetaan valtakunnallisesti harvempaan kuin viiteen yliopistosairaalaan keskitettyjä vaikeahoitoisia alaikäisiä, alaikäisiä oikeuspsykiatrisia potilaita ja alaikäisiä sukupuoli-identiteetin tutkimuksia tarvitsevia.

Taysin nuorisopsykiatrian vastuualueella on erityisesti kehitetty nuoruusiässä alkavien psykoosien, nuorten syömishäiriöiden ja nuorten neuropsykiatristen häiriöiden hoitoa. Tieteellinen työmme kohdistuu erityisesti mielenterveyden häiriöihin liittyvään väkivaltaiseen käyttäytymiseen, nuorten mielenterveyden häiriöiden riski- ja suojaaviin tekijöihin ja nuorisopsykiatriseen palvelujärjestelmään.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala
Ylihoitaja Riitta Vento