Julkaistu 22.8.2016

Uutta tutkimustietoa nuorten alkoholinkäytöstä ja sosioekonomisesta asemasta

Tuore tutkimusjulkaisu antaa uutta tietoa nuorten alkoholinkäytön, masennuksen ja sosioekonomisen aseman yhteydestä. Nuorten alkoholinkäyttö on yleisesti ottaen vähentynyt viime vuosien aikana. Kuitenkin alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat selvästi lisääntyneet niillä nuorilla, joiden perheiden sosioekonominen asema on heikoin ja joilla on masennusta.

Tutkimusryhmä tarkasteli 14 - 16-vuotiaiden nuorten alkoholin käytön ajallisia trendejä Kouluterveyskyselyn aineistossa. Ennestään tiedettiin, että suomalaisten nuorten alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat hiljalleen vähentyneet 90-luvulta tähän päivään. Aikaisemmin ei kuitenkaan ole tutkittu, miten sosioekonominen asema vaikuttaa nuorten alkoholin käytön trendeihin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin alkoholin käyttöä ylipäänsä, eli kuinka usein nuori käyttää alkoholia pienenkin määrän, sekä humalajuomisen tiheyttä.

- Osoitimme, että vastoin yleistä laskevaa suuntaa alkoholin käyttö ei ole vähentynyt vuodesta 2000 vuoteen 2011 niiden nuorten joukossa, joiden vanhemmilla on alhainen koulutustaso ja työttömyyttä. Olemme aikaisemmin osoittaneet, että sosioekonomisesti huono-osaisista perheistä tulevien nuorten masennus on 2000-luvun aikana lisääntynyt, kiteyttää Taysin nuorisopsykiatrian vastuualuejohtaja, professori Riittakerttu Kaltiala-Heino, joka on yksi artikkelin tekijöistä.

Tutkimusryhmä havaitsi, että niillä tytöillä ja pojilla, joiden perheiden sosioekonominen asema on heikoin ja joilla on masennusta, alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat selvästi lisääntyneet sinä aikana, kun parempiosaisten perheiden nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt. 

Antti Torikan, Riittakerttu Kaltiala-Heinon, Tiina Luukkaalan ja Arja Rimpelän laatima englanninkielinen tieteellinen artikkeli Trends in Alcohol Use among Adolescents from 2000 to 2011: The Role of Socioeconomic Status and Depression on luettavissa täältä. 

Riittakerttu Kaltiala-Heino