OLKA-toiminta

OLKA-toiminta on sairaaloissa tapahtuvaa koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa. Pirkanmaalla OLKA-palveluita tuotetaan Artteli-kumppanuusyhdistyksen sekä Taysin yhteistyönä.

OLKA-logo

OLKA-piste

OLKA-pisteellä potilas- ja vammaisjärjestöt, päihde- ja mielenterveysjärjestöt, kansanterveys-, vanhus-, omais- sekä lapsi- ja perhejärjestöt tarjoavat tietoa, toivoa ja tukea potilaille sekä heidän läheisilleen.­­­

Tays Keskussairaalan pääaulan läheisyydessä sijaitseva OLKA-piste on tarkoitettu Taysin asiakkaiden, henkilöstön, yhdistysten ja järjestöjen kohtaamispaikaksi.

OLKA-pisteellä eri järjestöt esittelevät toimintaansa teemapäivinä. OLKA-pisteellä voit saada tietoa järjestöjen toiminnasta, vapaaehtoisuudesta ja vertaistuesta. Työntekijät ovat tavoitettavissa arkisin joko OLKA-pisteellä, puhelimitse tai sähköpostilla. OLKA-toiminnasta voit lukea lisää osoitteesta olkatoiminta.fi.

Vertaistukea ja vapaaehtoistyötä

OLKA-toiminta tuo sairaalaan myös sairaalavapaaehtoiset. ILONA-vapaaehtoisia voit tavata esimerkiksi aula-avustajan tehtävissä.

Vapaaehtoiset TOIVO-vertaistukijat auttavat niin potilasta kuin omaisiakin elämään sairauden kanssa ja antavat tietoa sairaudesta sekä tukea jaksamiseen. Heitä voi tavata tulevaisuudessa osastoilla tai OLKA-pisteellä.

Vapaaehtoiset tunnistaa vihreästä liivistä.

Vertaistalo.fi-sivustolta löydät tietoa, potilas- ja vammaisjärjestöjä, vertaistukihenkilöitä sekä vapaaehtoisia.

Pirkanmaan alueen toimijoita, vapaaehtoistehtäviä sekä koulutuksia löytyy sivustolta Lähellä.fi.

Vastuuhenkilöt

Palvelukoordinaattori Marjut McLean