15D-elämänlaatumittari

Miten hoito vaikuttaa elämänlaatuun? Mikä on sinun kokemuksesi potilaana hoidon vaikutuksesta? Mikäli olet Silmäkeskuksen kaihi- tai glaukoomapotilas, pyydämme sinua vastaamaan elämänlaatukyselyyn. Kyselyyn vastataan sähköisesti OmaTays-palvelussa.

Keväällä 2019 Tays Silmäkeskus ottaa käyttöön 15D-elämänlaatumittarin. Se on suomalainen mittaristo, joka on käytössä laajasti Suomessa sekä ulkomailla.

Hoidon tehokkuutta arvioidaan jo ennestään erilaisin kliinisin menetelmin ja asiantuntijan arvioimana. Nyt halutaan systemaattisesti mitata myös potilaan omaa arviota hoidon vaikuttavuudesta.

15D-elämänlaatumittari antaa monipuolista tietoa terveyteen liittyvän elämänlaadun eri osa-alueista potilaalle ja hänen hoitoonsa osallistuville.

Kysely koostuu 15 terveyden eri ulottuvuudesta, kuten vaikkapa liikuntakyky, kuulo, nukkuminen, syöminen, puhuminen, henkinen toiminta, energisyys jne.

Sinulle lähetetään kysely yhteensä 5 kertaa. Ensimmäinen kysely tulee vastattavaksesi ennen toimenpide- tai vastaanottoaikaasi. Muut kyselyt saat noin puolen vuoden välein, ja niistä lähetetään sinulle muistutusviesti.

Vaikuttavuustieto auttaa kehittämään hoitoprosesseja, suuntaamaan voimavaroja sekä ohjaamaan ja kehittämään toimintaa potilaslähtöisesti. Tietoa voidaan hyödyntää johtamisessa päätöksenteon tukena.

Mikäli olet Silmäkeskuksen kaihi- tai glaukoomapotilas, pyydämme sinua vastaamaan elämänlaatukyselyyn. Kyselyyn vastataan sähköisesti OmaTays-palvelussa.

Kirjaudu tästä OmaTaysiin