Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on henkeä uhkaavaa tai kuolemaan johtavaa sairautta sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä oireita lievittävää ja elämänlaatua vaalivaa kokonaisvaltaista hoitoa.

Palliatiivista hoitoa tarvitsevat parantumatonta syöpää ja muita pitkälle edenneitä sairauksia sairastavat potilaat. Palliatiivinen hoito saattaa kestää jopa vuosia, kun taas saattohoito ajoittuu oletetun kuoleman välittömään läheisyyteen, viimeisille elinviikoille.

Palliatiivinen hoito toteutetaan Pirkanmaalla sovitun hoitoketjun mukaisesti. Hoitoketjua johtaa ja palliatiivisen hoidon konsultaatioita tarjoaa Taysin palliatiivinen keskus. Saattohoito järjestetään kotisairaaloiden, kotihoidon, lähisairaaloiden ja Pirkanmaan hoitokodin kanssa potilaan ja perheen tarpeista riippuen.

Palliatiivinen lääkehoito

Monia oireita, kuten kipu, hengenahdistus ja pahoinvointi, voidaan lievittää lääkehoidolla. Palliatiiviseen hoitoon kuulu näiden lääkkeiden, esimerkiksi vahvojen kipulääkkeiden, osaava käyttö.

Oirelääkitystä toteutetaan palliatiivisella poliklinikalla, kotisairaalassa ja saattohoitavissa yksiköissä. Vaikean kivun hoidosta konsultoidaan Taysin kipuanestesiologeja.

Palliatiiviset toimenpiteet

Oireita helpottaviin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi keuhkopussi- tai vatsaontelonesteen poisto kertapunktiolla tai pysyvämmällä ihon alle tunneloitavalla dreenillä. Näitä toimenpiteitä tehdään Taysin palliatiivisessa yksikössä ja soveltuvin osin myös saattohoitoyksiköissä.

Harvinaisemmat erityistoimenpiteet toteutetaan muiden erikoisalojen yksiköissä Taysissa. Esimerkiksi metalliverkkostentit tukkeutuneiden sappiteiden tai ruokatorven avaamiseksi asennetaan gastroenterologialla.

Palliatiivinen sädehoito

Joitakin syöpäpotilaan oireita voidaan tehokkaasti lievittää sädehoidolla. Näitä ovat tyypillisesti esimerkiksi luustoetäpesäkkeisiin liittyvät kivut. Palliatiivinen yksikkö ottaa kantaa palliatiivisen sädehoidon tarpeeseen ja hoito toteutetaan sädehoitoyksikössä.

Psykososiaalinen tuki

Vakava sairaus aiheuttaa potilaassa ja hänen läheisissään usein henkistä ahdistuneisuutta, psyykkisiä oireita ja sosiaalisia haasteita. Palliatiivisen yksikön henkilökunta tukee potilasta näissä seikoissa. Käytettävissä ovat myös erityistyöntekijöiden, kuten sosiaalityöntekijän, sairaalateologin ja psykososiaalisen tuen ammattilaisten palvelut. Keskussairaalassa toimii psykososiaalisen tuen yksikkö. 

Nämä tukimuodot jatkuvat kotihoitojen ja saattohoitavien yksiköiden toimesta.

Saattohoidon suunnitelma

Suunnitelma voinnin heikkenemisen ja saattohoidon varalle on viisasta tehdä hyvissä ajoin, vaikka sitä ei ainakaan heti tarvittaisi (”suunnitelma pahan päivän varalle”). Voinnin heiketessä on raskasta lähteä selvittämään hoitopolkua ja tukimuotoja.

Teemme näitä suunnitelmia Taysin palliatiivisen keskuksen yksiköissä yhdessä potilaan ja läheisten kanssa. Palliatiivinen keskus toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten kotisairaaloiden, kotihoidon, lähisairaaloiden ja Pirkanmaan hoitokodin, eli saattohoitavien yksiköiden kanssa.

Lähetämme hoito-ohjeistuksen jatkohoitopaikkoihin ja toimimme konsultoivana tahona ongelmatilanteissa.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Juho Lehto
Osastonhoitaja Merja Kaikkonen