Julkaistu 26.4.2022

Tays rakentaa tukipaaluja lasten palliatiiviselle hoidolle

Perheen hätä on aina suuri, kun lapsella todetaan sairaus, johon ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Kuoleman kohtaamisessa voi kuitenkin auttaa vierellä kulkeva palliatiiviseen hoitoon perehtynyt ammattilainen. Tämän osaamisen kehittämistä varten Taysissa perustettiin tänä keväänä lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon työryhmä.

−Tavoitteena on tarjota toiveiden mukaisia sekä mahdollisimman kivuttomia ja hyviä päiviä lapsille ja heidän perheilleen elämää uhkaavan sairauden äärellä. Kaikki ammattilaiset tekevät työtä omalla persoonallaan. Tueksi tarvitaan kuitenkin yhteiset toimintatavat, jotta asiat osataan ottaa esille oikein, sanoo erikoislääkäri Susanna Vuorenoja Taysin lasten veri- ja syöpätautien osastolta.

Työryhmän suunnitelmissa on yhtenäistää ja tasapuolistaa toimintamalleja, kehittää kotisairaalatoimintaa ja parantaa hoitoon osallistuville tarjottavaa konsultaatiotukea. Hanke on osa alkuvuodesta 2022 käynnistynyttä kaksivuotista TaePAL-hanketta, jossa kehitetään palliatiivista hoitoa laajasti koko Taysin erityisvastuualueella.

Työkalut kaikkien käyttöön

Vuorenoja arvioi, että noin 15 lasta tarvitsee palliatiivista hoitoa Taysin erityisvastuualueella vuoden aikana. Taysissa lasten veri- ja syöpätaudeilla kotisairaala on jo melko aktiivinen ja palliatiiviseen hoitoon on kehitetty työkaluja, joiden jalostamisesta kaikkien käyttöön on hyvä aloittaa.

− Palliatiivinen hoito alkaa heti, kun saadaan tieto, että lapsen sairautta ei välttämättä saada parannettua. On tärkeää luoda tilanne, jossa asioista sovitaan rauhassa yhdessä ja kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tavoitteena on mahdollisimman tavallinen arki, joka sisältää lapselle ja perheelle mieluisia asioita. Myös tunteet kuuluvat asiaan, osa hoitajan ja lääkärin ammattitaitoa on oppia työskentelemään niiden kanssa, Vuorenoja luonnehtii.

Kehittämistyöryhmässä aloittaa huhti-toukokuussa hankevetäjänä sairaanhoitaja Karoliina Kilponen Taysin lastenneurologian osastolta. Mukana ovat Vuorenojan lisäksi myös asiantuntijahoitaja Niina Vänni lastentaudeilta, lasten veri- ja syöpätautien osastonylilääkäri Olli Lohi sekä yhteyshenkilöt lastentautien eri erikoisaloilta ja aikuisten palliatiivisen hoidon keskuksesta.