Plastiikkakirurgiset rintaleikkaukset

Tutkimme ja hoidamme Taysissa erilaisia rintoihin liittyviä muutoksia ja poikkeavuuksia. Rintojen pienennysleikkaus on yleisin plastiikkakirurginen rintatoimenpide. Rintasyövän vuoksi poistettu rinta voidaan rakentaa uudelleen välittömästi poiston yhteydessä tai myöhäiskorjauksena, kun potilas on toipunut syöpähoidoista. Teemme rintaleikkauksia myös miehille esimerkiksi gynekomastian eli miehen rintarauhasen liikakasvun vuoksi.

Erityisesti rintakirurgiaan perehtyneille plastiikkakirurgeille on Taysissa keskitetty

Rintojen pienennys ja muovaus Taysissa

Rakenteellisen muutoksen vuoksi potilaan lähettää Taysiin yleensä terveyskeskus-, työterveys- tai yksityislääkäri. Ennen leikkausta katsomme suurimmalta osalta potilaista myös mammografian, jotta voimme poissulkea rintasyövän.

Kookkaat rinnat voivat aiheuttaa hankalia niska-hartiaseudun vaivoja sekä rintojen alaisen ihon hautumista ja rikkoutumista. Lisäksi potilaan saattaa olla hankalaa löytää istuvia vaatteita. Rintojen pienennysleikkaus vähentää merkittävästi niska-hartiavaivoja. Suurimmalla osalla potilaista vaivat jäävät leikkauspöydälle.

Rinnat voivat olla merkittävästi erikokoiset tai -malliset tai kumpikin rinta tai rintakehä poikkeavan mallinen. Plastiikkakirurgi korjaa näitä muutoksia yksilöllisesti eri tekniikoilla. Usein käytämme rasvansiirtoa tai silikoni-implantteja yhdistettynä rintarauhasen rakennetta muovaavaan kirurgiaan. Jos naiselle ei ole murrosiän loppumiseen mennessä kehittynyt rintoja lainkaan, voidaan harkita rintojen suurentamista julkisin varoin em. tekniikoilla.

Joskus miehen rintarauhanen saattaa kasvaa niin suureksi, että se alkaa jopa muistuttaa naisen rintaa. Tilannetta kutsutaan gynekomastiaksi. Tällöin poistamme rintarauhasen suurimmaksi osaksi avoleikkauksella, rasvaimulla tai eri tekniikkoja yhdistäen.

Teemme Taysissa paljon rintaleikkauksia myös transsukupuolisille henkilöille.

Rintasyövän leikkaushoito Taysissa

Potilas hakeutuu yleensä omalle lääkärille käsin tunnettavissa olevan muutoksen tai esimerkiksi rinnan poikkeavan erityksen vuoksi. Lääkäri lähettää potilaan mammografiaan eli rinnan röntgenkuvaukseen. Jos radiologi toteaa mammografiassa epäilyttävän muutoksen, hän varmistaa asian neulanäytteellä ja lähettää potilaan jatkohoitoon.

Osa rintasyövistä todetaan seulontamammografiatutkimuksissa, joita tehdään valtakunnallisesti kahden vuoden välein 50–69-vuotiaille naisille.

Käsittelemme kaikki rintasyöpälähetteet viikoittaisessa moniammatillisessa rintasyöpäkokouksessa, jossa ovat läsnä yleiskirurgi, plastiikkakirurgi, onkologi, patologi ja radiologi. Lähetteen ja rinnan kuvantamislöydöksen sekä neulanäytevastauksen perusteella teemme alustavan leikkaussuunnitelman tai pyydämme lisänäytteitä tai -kuvantamisia.

Rintasyövän välittömät korjaukset

Jos potilas soveltuu välittömään rintarekonstruktioon eli korjausleikkaukseen tai tarvitsee onkoplastisen leikkauksen, ohjataan hänen lähetteensä moniammatillisesta kokouksesta plastiikkakirurgille. Muut uudet rintasyövät leikkaa Taysissa yleiskirurgi.

Kutsumme potilaan plastiikkakirurgian poliklinikalle 1–2 viikon kuluessa keskustelemaan hoitovaihtoehdoista. Tällä käynnillä päätämme yhdessä tulevan leikkauksen muodosta.

Välittömässä korjausleikkauksessa plastiikkakirurgi tekee uuden rinnan syöpäleikkauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa rintasyöpä on hyväennusteinen eli on todennäköistä, että pelkkä kirurginen hoito riittää. Usein kasvain on kuitenkin niin kookas, että sen poisto vaatii koko rinnan poistoa.

Jos potilas on jo aikaisemmin sairastanut rintasyövän, joka on hoidettu säästävällä leikkauksella ja sädehoidolla, ja tauti sitten uusii samassa rinnassa, on välitön korjausleikkaus myös tietyissä tapauksissa mahdollinen.

Onkoplastisessa leikkauksessa syöpäleikkaukseen yhdistetään plastiikkakirurginen toimenpide. Tällöin rintaa säästävässä leikkauksessa poistetaan kasvain ja plastiikkakirurgi muotoilee rintaa siten, että siitä tulee kauniin mallinen vielä sädehoidon jälkeenkin. Jos hoidettava rinta pienenee niin paljon, että potilaalle koituu leikkauksesta häiritsevä epäsymmetria, voidaan samassa leikkauksessa tervettä rintaa pienentää tai kohottaa.

Jos potilaalla todetaan rintasyövälle altistava geenivirhe, tarjotaan hänelle mahdollisuutta riskiä vähentävään rintojen poistoon. Tällaisissa tapauksissa on myös mahdollista tehdä välitön korjausleikkaus molemmin puolin.

Rintasyövän jälkikorjaukset

Rintasyövän jälkikorjauksia varten potilaat tulevat useimmiten syöpälääkärin eli onkologin lähettäminä, kun tämä on todennut taudin olevan remissiossa eli mahdollisesti tarvittavat liitännäishoidot on annettu ja tauti on pysynyt pois riittävän kauan. Taudin toteamisen ja myöhäisleikkauksen välillä kuluu usein pari vuotta.

Onkologi voi lähettää potilaan myös myöhäisongelmien, kuten rinnan poikkeavan muodon tai arpiongelman vuoksi. Jos rintasyövän jälkiseuranta on jo siirtynyt avoterveydenhuoltoon, lähetteen voi tehdä terveyskeskus-, työterveys- tai yksityislääkäri.

Kutsumme potilaan vastaanotolle kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Plastiikkakirurgi tutkii potilaan ja kertoo hoitovaihtoehdoista. Jos potilas haluaa leikkausta, laitamme hänet leikkausjonoon ja teemme leikkauksen hoitotakuulain mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa.

  • Myöhäiskorjauksessa rakennamme uuden rinnan omista kudoksista tai silikoni-implantilla. Omaa kudosta voidaan ottaa esimerkiksi vatsalta tai selästä. Uusi rinta on tietyissä tilanteissa mahdollista rakentaa myös rasvansiirrolla.
  • Alavatsakielekekorjauksen yhteydessä kainaloon voidaan siirtää nivusesta imusolmukkeita, mikä saattaa auttaa kainalon imusolmukkeiden poistosta johtuvaan turvotusongelmaan. Myös pelkkä imusolmukesiirto ilman rinnan korjausta on mahdollinen.
  • Puuttuvaa rintaa ei ole aina mahdollista rakentaa uudelleen, mutta tällaisissa tilanteissa hankalaa puolieroa voidaan korjata pienentämällä toista rintaa tai jopa poistaa toinen rinta potilaan niin toivoessa.
  • Säästävän leikkauksen ja sädehoidon jälkeen rinnan muoto on saattanut muuttua poikkeavaksi tai rinta pienentyä leikkauksen ja sädehoidon myötä. Muoto-ongelma korjataan useimmiten rasvansiirrolla tai kokoero korjataan pienentämällä tervettä rintaa.
  • Arpi- ja kipuongelmien hoitoon soveltuu parhaiten rasvansiirto. Ihopoimuja voidaan poistaa suoraan ihon määrää vähentämällä, ja joskus tähän yhdistetään myös rasvaimua.

Korjausleikkaukseen valmistautuminen

Rinnan korjausleikkaukset omakudoskielekkeillä ovat usein koko päivän kestäviä toimenpiteitä ja niiden jälkeinen osastohoito kestää parista vuorokaudesta lähes viikkoon. Implanttikorjaus on toimenpiteenä yleensä nopeampi ja tehdään usein päiväkirurgisesti.

Kutsumme potilaan esikäynnille noin kuukausi ennen leikkausta. Suuremmissa leikkauksissa potilas tapaa sekä kirurgin että hoitajan, pienemmissä leikkauksissa vain hoitajan.

Esikäynnillä kertaamme leikkaukseen ja toipumiseen liittyviä asioita, otamme tarvittavat röntgen- ja laboratoriokokeet sekä annamme mahdollisesti tarvittavat tukitekstiilit. Hoitaja käy potilaan kanssa läpi myös käytännön asioita kuten leikkauspäivän aikataulun.

Tupakointi lisää haavanparanemisongelmia ja leikkauksen komplikaatioita merkittävästi. Tupakointi on lopetettava viimeistään kaksi kuukautta ennen leikkausta ja tupakoimattomuuden tulee jatkua vähintään kuukauden leikkauksen jälkeen.

Korjausleikkauksen kulku

Kaikkiin rintaleikkauksiin tullaan sairaalaan leikkauspäivän aamuna. Ennen leikkausta plastiikkakirurgi tapaa vielä potilaan ja piirtää leikkauslinjat.

Välittömässä korjausleikkauksessa rintarauhanen ja usein myös nänni poistetaan, mutta rinnan iho säästetään. Myöhäiskorjauksessa rinnan arpi poistetaan ja rintakehälle tehdään ihon alle tila uutta rintaa varten.

Alavatsakieleke on eniten käytetty varaosa korjausleikkauksissa. Siinä otetaan navan ja häpykarvoituksen välinen iho ja ihonalaisrasva yhtenä kappaleena eli kielekkeenä irti vatsalta. Lisäksi kappaleeseen otetaan mukaan suoran vatsalihaksen läpi nivuseen kulkevat verisuonet, jotka ruokkivat kielekettä.

Kieleke irrotetaan verenkierrosta ja yhdistetään mikrokirurgisella tekniikalla rintakehällä kylkiluiden välissä tai kainalossa oleviin verisuoniin. Verisuonisaumojen tekemisen jälkeen kieleke muotoillaan rinnaksi ja kiinnitetään ompeleilla rintakehälle.

Ylävatsan iho irrotetaan navan yläpuolelta kylkikaariin asti pohjastaan, jotta ihoreunat ylettyvät kiinni alavatsan haava-alueen yli. Napa jätetään kiinni pohjaansa ja tuodaan erillisestä haavasta esiin ihon läpi.

Selkäkieleke on selän lihaksen varassa selästä rinnalle käännettävä kieleke, johon otetaan selkälihaksen lisäksi selän ihoa ja rasvaa. Selkään syntynyt haava suljetaan ompelemalla.

Reisikieleke on reiden yläosan sisäsivulta nostettava mikrokirurginen kieleke. Tästä kielekkeestä jäävä arpi on hyvin huomaamattomassa paikassa, mutta kaikilla potilailla ei ole reiden sisäsivulla riittävästi kudosta rinnan rakentamista varten.

Implanttikorjauksessa poistettu rintarauhanen korvataan silikoniproteesilla. Joissakin tilanteissa on tarpeen käyttää välivaiheena laajenninproteesia, joka ylläpitää tai laajentaa säästettyä ihotaskua ennen lopullisen proteesin asetusta.

Rasvansiirrolla uusi rinta rakennetaan vaiheittain noin puolen vuoden välein tehtävillä toimenpiteillä. Yleensä tarvitaan 4–6 rasvansiirtotoimenpidettä.

Toipuminen osastolla ja kotona

Kielekeleikkauksen jälkeen seuraamme potilasta ensin heräämössä ja sen jälkeen osastolla. Tarkkailemme potilaan yleistilan ohella kielekkeen verenkiertoa. Kun mahdolliset ongelmat huomataan niiden vielä ollessa kirurgisesti hoidettavissa, vältetään kielekkeiden menetykset.

Vatsa- tai reisikielekeleikkauksen jälkeen vuodeosastohoito kestää yleensä viisi vuorokautta ja selkäkielekeleikkauksen jälkeen 2–3 vuorokautta. Osastolla fysioterapeutti neuvoo mahdolliset leikkauksesta johtuvat liikuntarajoitukset ja lymfaterapeutti antaa imusolmukesiirtopotilaille tarvittaessa lymfaterapiaa.

Osastohoidon jälkeen potilas on useimmiten suoraan kotikuntoinen. Kotiutuessa annamme ohjeet muun muassa dreenin poistosta. Yleensä rintaleikkausten jälkeen pidetään tukirintaliivejä neljä viikkoa yötä päivää tukemassa rintoja sekä vähentämässä turvotusta ja kipua.

Jälkitarkastus ja viimeistelevät toimenpiteet

Jälkitarkastus on plastiikkakirurgian poliklinikalla noin kuukauden kuluttua leikkauksesta. Mikäli potilaalla on ongelmia ennen jälkitarkastusta, saa hän ottaa yhteyttä plastiikkakirurgian haavapoliklinikalle.

Välittömän korjausleikkauksen ja onkoplastisen leikkauksen jälkeen patologi tutkii poistetun kasvaimen ja käsittelemme löydöksen moniammatillisessa kokouksessa. Jälkitarkastuksessa potilas kuulee vastauksen ja saa alustavan tiedon mahdollisista syövän lisähoidoista.

Uuden rinnan viimeistelee siihen paikallispuudutuksessa tehtävä nänni, joka voidaan vielä kestopigmentoida haavojen parannuttua. Samassa yhteydessä on myös mahdollista pienentää tai kohottaa tervettä rintaa symmetrian saavuttamiseksi. Tällöin toimenpide tehdään nukutuksessa.

Kokonaisuudessaan rinnankorjausprosessiin kannattaa varata aikaa vähintään vuosi alkaen ensimmäisestä leikkauksesta.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Ulla Karhunen-Enckell
Erikoislääkäri Juha Kiiski
Erikoislääkäri Anne Koskela