Akuuttipsykiatria

Taysissa tutkimme ja hoidamme vakavia mielenterveyden häiriöitä. Sellaisia ovat esimerkiksi psykoosit, skitsofrenia, vakavat mieliala- tai persoonallisuushäiriöt, vaikeat kriisit, päihdepsykoosit, syömishäiriöt ja erilaiset riippuvuudet.

Milloin sairaalahoitoon?

Ensisijainen hoitopaikka psykiatrisiin häiriöihin on oman kotikunnan avomielenterveyspalvelut ja päihdehäiriöihin oman kotikunnan käyttämät päihdepalvelut.

Suurin osa äkillisistä ja vakavista mielenterveydenhäiriöistä kärsivistä potilaista tarvitsee kiireellistä hoitoa. Taysissa hoidetaan esimerkiksi

  • päivystyksenä akuutit psykiatriset kriisitilanteet
  • pitkäaikaisen sairauden pahenemisvaiheet
  • akuutit tilanteet, kun avohoidon palvelut eivät riitä tukemaan potilasta
  • kun tarvitaan ympärivuorokautista hoitoa mielenterveyden häiriöön.

Tutkiminen ja hoito Taysissa

Psykiatriseen hoitoon lähetetyn aikuispotilaan tutkiminen ja hoidon tarpeen selvittely pohjautuu lähetteessä annettuihin tietoihin. Lähetteen perusteella arvioidaan onko potilas tarpeen kutsua poliklinikalle tai osastolle ja kuinka kiireellinen hoidon tarve on.

Lähetteen tietojen pohjalta tehdään myös alustava tutkimus- ja hoitosuunnitelma, kun potilas on päätetty ottaa Taysiin hoitoon. Akuuttipsykiatrian tutkimus- ja hoitojakso suunnitellaan sellaiseksi, että potilaan siirtyminen jatkohoitoon sujuu kotikunnan palvelujen ja akuuttipsykiatrian yhteistyönä.

Vuodeosastohoitoon kuuluu aina lääkärin tutkimus, laboratoriotutkimukset, omahoitajatyöskentely sekä usein myös röntgentutkimuksia, psykologin tutkimus ja perhetapaamiset.

Pitkäniemen sairaalassa tutkitaan sairaalahoidon tarve ja hoidetaan tahdosta riippumattomia toimia vaativat tilanteet. Pitkäaikaista kuntoutusta tarvitsevia hoidetaan myös Tays Sastamalassa.

Psykiatrista tutkimusta ja hoitoa toteutetaan yhdessä potilaan läheisten ja ammattilaisverkoston kanssa. Sen vuoksi heidän on alusta lähtien tärkeää olla mukana.