Julkaistu 12.2.2019

Ankkuri Aallokossa -projekti päättyi seminaaripäivään

Tays Psykiatria on ollut mukana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – Fin Fami ry:n kanssa STEA:n rahoittamassa Ankkuri aallokossa projektissa vuosina 2016- 2018. Projektissa kehitettiin yhteistyössä menetelmiä, joiden avulla tarjotaan tietoa ja tuetaan omaisia, joiden läheinen on hoidossa PSHP: n psykiatrisella osastolla tai poliklinikalla. Yhteisessä kehitystyössä näkyi  vahvasti myös omaiskokemusasiantuntijoiden rooli.

Pitkäniemen juhlasalissa vietettiin 24.1 juhlavaa, yhteistä seminaaripäivää Ankkuri aallokossa projektin päätöksen kunniaksi. Seminaarissa oli mukana työntekijöitä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:stä,  Tays psykiatrialta, Fin Famin yhteistyökumppaneita  sekä laaja joukko kokemusasiantuntijoita.

Lämminhenkisen seminaaripäivän selkeä viesti kaikille kuulijoille oli se, että omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja heidän tukemisensa on vahvistunut monilla tavoin projektin aikana.  Yhteistä tahtotilaa omaistyön vahvistamiseen vaaditaan kuitenkin edelleen.  Ylihoitaja Tarja Tammentie- Sarén korostikin omassa puheenvuorossaan sitä, että Tays psykiatrialle on nyt annettu upeat eväät ja rakenteet projektin myötä omaistyön toteuttamiseen, loppu on kiinni meistä itsestä.

Projektissa kehitetyt tukimuodot jäävätkin käyttöön Tays psykiatrian arkeen ja niiden jalkauttamista jatketaan:

Ankkuri materiaalipaketti: Kaikille omaisille osastolla annettavasta kirjallisesta paketista omainen saa neuvoja ja tukea arkeen sekä tietoa omaisille tarjottavista tukimuodoista.

Omaisneuvonta: Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua läheisille.  Henkilökohtaisessa tapaamisessa on mahdollista käydä läpi omaa elämäntilannetta, omaisena olemiseen liittyviä kysymyksiä ja tunteita sekä saada tietoa ja vertaistukea. Tapaamisessa ovat mukana kokemusasiantuntija ja terveydenhuollon ammattilainen.

Ensitietoryhmä: Kuukauden ensimmäisenä maanantaina Linnassa pidettävässä ryhmässä on mahdollisuus saada vertaistukea sekä kuulla, kuinka läheisen psyykkinen sairastuminen on vaikuttanut toisten omaisten elämään ja kuinka he ovat selviytyneet haasteista.

Tays psykiatria kiittää Fin Fami Pirkanmaa ry:tä loistavasta yhteistyötä projektin aikana, erityisesti projektin työntekijöitä Tiina Vartiaista ja Sami Hoiskoa sekä tietysti toiminnanjohtaja Oili Huhtalaa. Yhteistyö jatkukoon myös tulevaisuudessa!

Ankkurit aallokossa 1

Vasemmalta: Kehittämiskoordinaattori Noora Vehmas, ylihoitaja Tarja Tammentie-Sarén, projektikoordinaattori Tiina Vartiainen sekä vastaava projektikoordinaattori Sami Hoisko