Neuro- ja vanhuspsykiatria

Taysissa tutkimme ja hoidamme aikuispotilaita, joilla on neurologisiin sairauksiin ja aivovammoihin liittyviä psykiatrisia oireita. Lisäksi tutkimme ja hoidamme ikääntyvien potilaiden vakavia mielenterveyden häiriöitä.

Taysissa hoidettavia neuro- ja vanhuspsykiatrisia sairauksia ovat muun muassa

  • Psykoosit ja sekavuustilat
  • Vakava ja psykoottinen masennustila
  • Muistisairauksiin liittyvät vaikeat käytöshäiriöt
  • Neurologisiin sairauksiin ja aivovammoihin liittyvät vaikeat psykiatriset oireet

Neuropsykiatriset tutkimukset Taysissa

Aivojen vaurio tai aivojen poikkeava toiminta voivat aiheuttaa mieleen, ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen liittyviä oireita. Niitä tutkitaan erilaisilla aivojen kuvantamistutkimuksilla, neuropsykologisilla tutkimuksilla ja kattavilla psykiatrisilla arvioilla. Yhteistyö muiden erikoisalojen kuten neurologian ja neurokirurgian kanssa on tiivistä.

Neuropsykiatriset tutkimukset tehdään yleensä osastojaksolla, jolloin selvitetään myös potilaan toimintakykyä. Moniammatilliseen työryhmään osastolla kuuluvat lääkäri, hoitaja, neuropsykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuvataideterapeutti, musiikkiterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Vanhuspsykiatriset tutkimukset Taysissa

Vanhuspsykiatria erikoisalana tutkii ja hoitaa ikääntyvien psykiatrisia häiriöitä. Vanhuspsykiatriassa korostuu häiriön syyn nopea selvittely ja taustalla olevien neurologisten ja geriatristen sairauksien laaja-alainen tutkiminen ja hoito. Huomiota kiinnitetään erityisesti potilaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn.

Tutkimusmenetelminä ovat aivojen kuvantamistutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset ja kattavat psykiatriset arviot. Tutkimukset tehdään yleensä osastojaksolla.

Neurostimuloivat hoidot Taysissa

Psykiatrian erikoisalalla käytetään neurostimulaatiohoitoja vakavissa mielialahäiriöissä ja muissa vakavissa psykiatrisissa häiriöissä. Neurostimuloivia hoitoja ovat psykiatrinen sähköhoito ECT, aivojen magneettistimulaatiohoito rTMS ja syväaivostimulaatiohoito (DBS).

Kun neurostimuloivia hoitoja harkitaan käytettävän neurologisissa sairauksissa, kuten Parkinsonin taudissa, epilepsiassa tai dystoniassa, arviointivaiheen psykiatriset tutkimukset tehdään neuro- ja vanhuspsykiatrian toimenpidepoliklinikalla. Yhteistyö eri neuroalojen kanssa on tiivistä.

Taysin erityisosaaminen

Tutkimus ja kehittämistoiminta on Taysissa aktiivista vanhuspsykiatrian ja erityisesti neurostimulaatiohoitojen alalla.

Neuro- ja vanhuspsykiatrian etäkonsultaatiot

Tarjoamme etäkonsultaatiopalveluja neuro- ja vanhuspsykiatrisissa erityiskysymyksissä. Konsultaatiot voi tehdä joko puhelimitse, online-konsultaatioina Lync-yhteyden avulla tai sähköisinä. Lähetteitä etäkonsultaatioihin voi lähettää niin perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta kuin työterveyshuollosta tai yksityisestä terveydenhuollosta.
Tarkemmin: Neuro- ja vanhuspsykiatrian etäkonsultaatiot

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Annamari Sorri
Ylihoitaja Tarja Tammentie-Sarén