Neuro- ja vanhuspsykiatrian opetus- ja tutkimustoiminta

Neuro- ja vanhuspsykiatrian vastuuyksikössä on mahdollisuus suorittaa psykiatrian erikoislääkäritutkintoon vaadittavia yliopistoklinikkapalveluja sekä vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelman yliopistopalveluita.

Geriatriaan ja yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit voivat suorittaa tarvitsemansa psykiatrian ja neurologian sairaalapalvelunsa neuro- ja vanhuspsykiatrian vastuuyksikössä. Yhteydenotot erikoistumisasioissa ylilääkäriin.

Vastuuyksikössä koulutetaan runsaasti myös eriasteisia hoitotyön opiskelijoita ja lisäksi sosiaalityön ja psykologian opiskelijoita.

Tutkimustoiminta on aktiivista. Tutkimusalueita ovat mm. vanhusten psykoosilääkkeiden käyttö, psykiatrinen sähköhoito ja geenitutkimus.

Neuro- ja vanhuspsykiatrian aihealueilta on mahdollisuus tehdä myös lääketieteen syventäviä opintoja ja hoitotyön opinnäytetöitä. Tällä hetkellä on meneillään tutkimuksia muistisairauspotilaiden käytösoireista, vaikeahoitoisten epilepsiapotilaiden psykiatrisista häiriöistä, vanhusten skitsofreniasta ja syväaivostimulaatiohoidosta(DBS) sekä psykiatrisen sähköhoidon vaikutusmekanismeista ja aivojen tasavirtastimulaatiosta.