Oikeuspsykiatria

Hoidamme Taysin Tehostetun psykoosihoidon vastuuyksikössä oikeuspsykiatrisia potilaita ja tehostettua psykiatrista hoitoa vaativia potilaita. Yksikkö on ainoa aikuisten oikeuspsykiatriaan keskittynyt ja mielentilatutkimuksia tekevä yksikkö Taysin erityisvastuualueella.

Tutkimukset ja hoito Tehostetun psykoosihoidon vastuuyksikössä

Oikeuspsykiatriset potilaat ovat rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä, joita ei tuomita rangaistukseen, vaan jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määrää tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon mielentilatutkimuksen perusteella.

Tehostettua psykoosihoitoa vaativat potilaat tarvitsevat pitkää kuntouttavaa psykiatrista osastohoitoa.

Osastopotilaan hoito on oireen- ja diagnoosin mukaista kuntouttavaa hoitoa. Jokaiselle potilaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Osastohoitoon kuuluu psyykkisen sairauden oireita lievittävä lääkehoito sekä erilaisia toimintakykyä parantavia psykososiaalisia hoitomuotoja, kuten keskusteluhoitoa, toiminnallisia terapioita ja psykoedukatiivista ryhmätoimintaa potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Potilaiden omaiset ja läheiset pyritään ottamaan mukaan hoitoon mahdollisuuksien mukaan.

Potilasta hoitaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäksi muun muassa psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Tarvittaessa konsultoidaan muita lääketieteen erikoisaloja.

Mielentilatutkimus

Mielentilatutkimukseen määräämisestä päättää tuomioistuin ja tutkimuspaikan määrää THL. Mielentilatutkimus toteutetaan sairaalassa ja se kestää tavallisesti kuudesta kahdeksaan viikkoa Se on kattava tutkimus joka toteutetaan moniammatillisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää syytetyn mielentila teon tai tekojen aikana ja hänen hoidon tarpeensa tutkimuksen päättyessä.

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka vastaa ensisijaisesti valvonta-ajalla olevien THL:n hoitoon määräämien oikeuspsykiatristen potilaiden ja erityisen vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien potilaiden avohoidosta. Poliklinikka tarjoaa tarvittaessa koulutusta ja tekee tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin alueen psykiatrisen avohoidon yksiköiden kanssa. Poliklinikan toimintaan kuuluu myös omais- ja muu verkostoyhteistyö. Työskentely on moniammatillista ja sosiaalipsykiatrisesti orientoitunutta.

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka tulee osastohoidossa olevan potilaan hoitoon mukaan jo osastoilla kuntoutumissuunnitelmia laadittaessa. Osastot tukevat poliklinikan avohoitopotilaiden kanssa tehtävää työtä ja potilaiden aiemmat omahoitajat osastoilta osallistuvat tarvittaessa poliklinikan potilaiden hoitoprosessiin. Toiminnan tarkoitus on osastojen ja poliklinikan saumaton yhteistyö siten, että potilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja kullekin potilaalle mahdollistetaan juuri hänelle sopiva kuntoutuspolku avohoitoon ja mahdollisimman itsenäiseen elämään myös turvallisuusnäkökulma huomioiden.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Anna-Niina Yli-Kuha
Ylihoitaja Tarja Tammentie-Saren