Riippuvuuspsykiatria

Tays Riippuvuuspsykiatriaan kuuluvat Päihdepsykiatrian osasto APS5 sekä Riippuvuuspoliklinikka. Tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on vakavia alkoholiin, lääkkeisiin ja huumeisiin liittyviä sairauksia tai toiminnallisia riippuvuuksia ja samanaikaisia vaikeita psykiatrisia häiriöitä. 

Esimerkkejä riippuvuuspsykiatrian yksiköissä arvioitavista ja hoidettavista tilanteista:

  • kaksois- ja monidiagnoosipotilaiden tutkimus- ja hoitojaksot
  • päihteiden aiheuttamien sairauksien hoitoarviot
  • vaikeaan lääkeriippuvuuteen liittyvät tilanteet
  • vaativat kuntoutuksen ja työkyvyn arviot
  • opioidiriippuvaisten korvaushoitoarviot ja -päätökset alueellisen hoitoketjun mukaan
  • opioidikorvaushoidon aloitus-, tehoste- ja lääkkeenvaihtojaksot, joita ei voida toteuttaa päihdehoidon laitoksessa potilaan psyykkisen sairauden vuoksi
  • vaativa sairaalavieroitus huumeista, lääkkeistä tai sekakäytöstä
  • päihderiippuvaisten potilaiden psykiatriset hoitojaksot
  • yksilöllisesti suunnitellut integroidut hoidot, esimerkiksi intervallijaksot
  • raskauteen liittyvät päihdeongelmien ja / tai mielenterveysongelmien tutkimus- ja hoitojaksot.

Milloin erikoissairaanhoitoon?

Päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä ja ovat yleensä hoidettavissa joko perusterveydenhuollossa tai muissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Erikoissairaanhoitoon ohjataan potilaita, joilla on riippuvuusongelmien lisäksi vakavia psykiatrisia häiriöitä ja jotka tarvitsevat moniammatillista arviota, hoidon suunnittelua ja joskus osastohoitoa. Lievemmissä häiriöissä on mahdollista konsultoida Riippuvuuspoliklinikkaa tai Päihdepsykiatrian osastoa APS5 puhelimitse tai paperikonsultaationa. Myös videoneuvottelut ovat mahdollisia.

Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Merja Syrjämäki, Päihdepsykiatrian osasto APS5
Ylilääkäri Kirsti Nurmela, Riippuvuuspoliklinikka