Päihdepsykiatria

Taysin päihdepsykiatrian yksiköissä tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on päihteisiin eli alkoholiin, lääkkeisiin ja huumeisiin liittyviä sairauksia. Tarjoamme palveluja valtakunnallisesti muun muassa videoneuvottelujen avulla.

Päihdepsykiatriassa arvioitavia ja hoidettavia tilanteita ovat:

  • päihteiden aiheuttamien sairauksien hoitoarviot
  • lääkeriippuvuuteen liittyvät krooniset kiputilat
  • kuntoutuksen ja työkyvyn arviot
  • opioidiriippuvaisten korvaushoitoarviot, hoidon aloitukset, tehoste- ja lääkkeenvaihtojaksot
  • kaksois- ja monidiagnoosipotilaiden tutkimus- ja hoitojaksot
  • sairaalavieroitus huumeista, lääkkeistä tai sekakäytöstä
  • psykoottisten päihderiippuvaisten potilaiden hoitojaksot
  • yksilöllisesti suunnitellut integroidut hoidot, esimerkiksi intervallijaksot
  • raskauteen liittyvät päihdeongelmien ja / tai mielenterveysongelmien tutkimus- ja hoitojaksot

Milloin erikoissairaanhoitoon?

Päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä ja ovat yleensä hoidettavissa joko perusterveydenhuollossa tai päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Erikoissairaanhoitoon ohjataan potilaita, joilla on vakavia päihdepsykiatrisia häiriöitä ja jotka tarvitsevat moniammatillista arviota, hoidon suunnittelua ja joskus osastohoitoa.

Lievemmissä häiriöissä on mahdollista konsultoida poliklinikkaa tai osastoa puhelimitse tai paperikonsultaationa. Myös videoneuvottelut ovat mahdollisia.

Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Merja Syrjämäki