Psykiatrinen avohoito

Psykiatrian poliklinikat

Tays tarjoaa psykiatrisen sairaalahoidon lisäksi psykiatrista avohoitoa vakavien mielenterveyden häiriöiden hoidossa. 

Merkittävä osa elämäntilannekriiseistä ja mielenterveyden häiriöistä pystytään hoitamaan perusterveydenhuollossa kuten sosiaali- ja terveysasemilla tai työterveyshuollossa. 

Psykiatrian poliklinikoille, lukuunottamatta Akuuttipsykiatrian poliklinikkaa, tarvitaan lääkärin lähete, minkä perusteella arvioidaan hoidon tarve ja parhaiten tarvetta vastaava hoitotaho. Myös psykiatrisen sairaalahoidon jälkeen potilaiden jatkohoito tapahtuu usein poliklinikoilla.

Vakavissa ja kiireellisissä mielenterveyden ongelmissa ota yhteyttä kiireellistä apua tarjoaviin tahoihin, kuten oman kuntasi terveyskeskuspäivystykseen tai Tays Akuuttipsykiatrian poliklinikkaan arkisin klo 8-15, puhelin 040 806 2606. Poliklinikalle pääsee hoitoon puhelimitse tapahtuvan arvion perusteella. Yhteyttä voi ottaa potilas itse, hänen läheisensä tai ammattihenkilö.  Päivystyksellistä psykiatrista apua tarjoaa Päivystysapu 116117.

Alla olevasta hoitopaikkalistauksesta saat tarkempaa tietoa psykiatrisesta avohoidosta Taysissa. Hoitoyksiköiden yhteystiedot löytyvät linkeistä.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Aino Mattila, Mielialahäiriöiden vastuualue
Vastuualuejohtaja Jari-Pekka Klemettilä, Psykoosisairauksien vastuualue
Vastuualuejohtaja Kirsti Nurmela, Kriisi- ja aluepsykiatrian vastuualue