Julkaistu 11.3.2014

Psykiatrinen hoitotahto tuo potilaan toiveet näkyviin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön sairaalahoitoa varten laadittu psykiatrinen hoitotahto, joka on ensisijaisesti kommunikointiväline. Etukäteen esitetyt toiveet hoidosta ovat tärkeitä tilanteessa, jossa potilas ei itse kykene kertomaan, mitä haluaa. Hoitotahtoon voi kirjata esimerkiksi, millaiset keinot parhaiten auttavat rauhoittumaan kiihtyneestä tai ahdistuneesta tilasta. Hoitotahdosta henkilökunta saa tietoa myös potilaan elämänarvoista ja pystyy paremmin noudattamaan niitä hoidossa.

Myös potilaiden läheiset ovat olleet kiinnostuneita ja omaisyhdistys (Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry.) on ottanut kantaa hoitotahtoon valmisteluvaiheessa. Hoitotahdossa potilas voi valtuuttaa jonkun läheisistään osallistumaan hoitoaan koskeviin ratkaisuihin.
– Vaikka potilas ei olisi antanut lupaa tietojen antamiseen läheisille, voimme silti kuunnella heitä, kertoo kehittämiskoordinaattori Tarja Tammentie-Sarén Pitkäniemen sairaalasta.

Pätevän psykiatrisen hoitotahdon tekeminen edellyttää, että sen tekijä riittävästi ymmärtää hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Tämän vuoksi hoitotahto on hyvä tehdä mahdollisimman terveenä.

Ei perustu lakiin

Hoitotahto tukee potilaan itsemääräämisoikeutta: terveydenhuollon ammattilaiset kunnioittavat potilaan tahdonilmaisuja. Kyseessä ei kuitenkaan ole juridisesti pätevä asiakirja, joten mielenterveyslakiin liittyvät tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteet ohittavat hoitotahdon. Hoitotahdosta voidaan poiketa myös silloin kun potilaan tahto on muuttunut tai kun henkilökunnalla on vahva epäilys siitä, että hoito perustuu potilaan virheelliseen käsitykseen esimerkiksi todellisuudentajun ollessa järkkynyt. Hoitotahdosta on poikettava, jos sairauden luonne ja hoitoon liittyvät seikat sitä edellyttävät.
– Pyrimme ensisijaisesti hoitamaan potilasta parhaalla mahdollisella tavalla, Tammentie-Sarén tiivistää.

Tieto hoitotahdosta potilaalta tai sairauskertomuksesta

Psykiatrinen hoitotahto on potilaan omassa hallinnassa. Varmimmin hoitotahto toteutuu, kun lomakkeen ottaa mukaansa sairaalaan ja muihin psykiatrisiin hoitopaikkoihin. Potilaan luvalla hoitotahdosta voidaan ottaa kopio hoitavien tahojen sairauskertomuskansioihin, ja lisäksi hoitotahdon sisältö voidaan kirjata sähköiseen sairauskertomukseen.

Hoitotahdosta on tiedotettu Pitkäniemen sairaalan osastoille, aluesairaaloihin sekä sairaanhoitopiirin kuntien mielenterveystoimistoihin ja omaisyhdistykselle. Psykiatrinen hoitotahto on jo käytössä Helsingin ja Uudenmaan sekä Lapin sairaanhoitopiireissä.

Psykiatrinen hoitotahto -lomake (PDF-tiedosto)
Psykiatrinen hoitotahto Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä -info (PDF-tiedosto)