Julkaistu 1.3.2019

Psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointi ja niiden osaamisen ylläpito

Valtioneuvoston asetuksen (Terveydenhuoltolaki / Erikoissairaanhoidon työnjako ja eräiden tehtävien keskittäminen) mukaan psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointi ja niiden osaamisen ylläpito on vastuutettu viidelle yliopistolliselle sairaalalle erityisvastuualueittain. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille kuuluu siis Pirkanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaa sekä Kanta-Häme.

STM:n Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) suositus Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa on hyväksytty 1.11.2018: ”Vaikuttaviksi todetut psykoterapiat ja psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon palveluvalikoimaan osana tavoitteellista hoitoa tai kuntoutusta niiden kaikissa vaiheissa.”

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on aloittanut kokonaisuuden koordinoinnin suunnittelun. Vuoden 2019 aikana suunnitellaan erillisen aikataulun mukaan Psykoterapian laaturekisteri. Mistä siinä on kysymys? Lue lisää laaturekisteristä.

   

STM valvoo kokonaisuuden suunnittelun toteutusta.