Julkaistu 1.1.2021

Tervetuloa Taysin psykiatriaan - taysilaisuus on osaamista ja työtä potilaita varten

Taysin HR-johtaja ja psykiatrian toimialueen johto toivottavat psykiatrian integraatiossa Tampereen kaupungilta Taysiin siirtyvät työntekijät lämpimästi tervetulleiksi. Yhdistymisen jälkeen Taysissa on psykiatrista hoito- ja tutkimusosaamista enemmän kuin koskaan, sanoo HR-johtaja Raija Ruoranen.

Raija RuoranenTaysilla on hyvä maine, ja työntekijät kokevat olevansa ylpeä osa arvostettua ja luotettavaksi koettua yhteisöä. Mutta mitä sitten on henkilökuntaa yhdistävä taysilaisuus?

– Minulle taysilaisuus tarkoittaa jokapäiväistä eettisiin periaatteisiin nojautuvaa työtä. Se on osaamista ja työtä potilaita varten, toinen toisistamme välittämistä ja arvostamista, hyvää yhteishenkeä ja mukavia työkavereita. Taysin työyksiköissä iloitaan, murehditaan, joskus ollaan eri mieltäkin mutta välitetään yhdessä, sairaanhoitopiirin ja Taysin HR-johtaja Raija Ruoranen kuvailee.

Johdetaan tiedolla

Taysin psykiatrian toimialueen ylihoitaja Sari Lepistö puolestaan muistuttaa siitä, että Tays on iso ja turvallinen työyhteisö, jossa arvostetaan jokaisen työpanosta ja yhteistoimintaa. Laatu, koulutus ja turvallisuus näyttäytyvät kaikessa toiminnassa.

– Taysilaisuuteen liittyy näyttöön perustuva työskentely ja tiedolla johtamisen voimistuva trendi. Kehittäminen on kaikkien ammattiryhmien yhteinen asia. Psykiatrian toimialueella tehdään yksiköissä aidosti moniammatillista ja tasa-arvoista yhteistyötä, jossa jokaisen panos on tärkeä.

Iso terveydenhuollon organisaatio tarjoaa monia kehittymismahdollisuuksia työntekijöille.

Jaetaan kokemukset ja kiinnostuksen kohteet

Sari LepistöHoitotyön esimiehet kokevat iloa siitä, että saavat olla mukana yhteisessä kehittämisessä. Yhdistymistä on odotettu ja toivottu sairaalan puolelta jo vuosia, vaikkei se kaikkia haasteita ratkaisisikaan.

– Odotamme Taysissa myös sitä, mitä avohoidon työntekijät voivat meille opettaa. Yhdistyminen on mahdollisuus, jonka avulla voimme parantaa potilaiden hoidon laatua ja saatavuutta. Yhdistyminen tuo myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää ja jakaa ammatillista psykiatrian osaamista, toteaa Sari Lepistö.

Uusilta työntekijöiltä odotetaan Taysissa samaa kuin monessa muussakin terveydenhuollon työpaikassa: halua tehdä terveydenhuollon työtä sekä kykyä työskennellä työyhteisöissä ja verkostoissa - sekä tärkeintä eli potilaan hoitoa ja tutkimusta.

– Uudelta työntekijältä toivotaan uusia ideoita ja aiempien kokemusten jakamista, sillä me haluamme kehittyä, käyttää kaikki opit ja kokemukset tässä kehittämistyössä. Kannattaa kertoa rohkeasti myös omat kiinnostuksen kohteet. Lisäksi tärkeää on aktiivinen äänen ihmettely, jos jokin asia tuntuu toimimattomalta. Avoin keskustelu auttaa meitä yhdessä eteenpäin, Lepistö uskoo.

Raija Ruoranen puolestaan toteaa, että nyt on mahdollista toteuttaa niitä ajatuksia, joiden esteenä ovat olleet organisaatioiden väliset rajat.

– Tutustukaa avoimesti toinen toisiinne. Tämä toive koskee myös jo nyt Taysissa työskenteleviä, Ruoranen kehottaa.

Tulevaisuuden potilasta ei pyöritellä

Taysin yhdistyvän psykiatrian katse on tulevien vuosien tarpeissa. Ylihoitaja Sari Lepistö arvioi psykiatrian avo- ja sairaalahoidon toimivan jatkossa sujuvammin, jolloin potilaat ja läheiset voivat kokea olevansa turvallisissa käsissä. Ammattitaitoa ja täydennyskoulutusta on vaalittava, jotta psykiatrian toimialue säilyisi vetovoimaisena työpaikkana myös vuosien päästä.

– Tulevaisuuden hoidossa on entistä enemmän mukana muitakin ammattilaisia kuin vain lääkäreitä ja hoitajia. Psykoterapia ja sen tarpeen arvio varmasti integroituvat osaksi Taysin toimintaa. Psykiatristen potilaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen voidaan tulevaisuudessa panostaa esimerkiksi kotiin vietävällä toimintaterapialla. Kolmannen sektorin ja perusterveydenhuollon kanssa tehdään tulevaisuudessa varmasti enemmän yhteistyötä. Näyttöön perustuva toiminta ja kehittäminen ovat tulevaisuuden psykiatriassa arkipäivää, Sari Lepistö visioi.

Sekä Lepistö että Ruoranen pitävät potilaiden hyvää hoitoa ja tutkimusta kaikkein tärkeimpinä tavoitteina myös lähivuosina.

– Potilaan tulee saada julkiset psykiatrian palvelut niin, ettei palvelujärjestelmä pyörittele ja pallottele potilasta. Hoidon järjestäminen ja järjestely ovat potilaalle ja hänen läheisilleen selkeät. Henkilöstö voi hoitaa potilasta tarkoituksenmukaisesti ja niin, että se on ja myös tuntuu sujuvalta toiminnalta, Raija Ruoranen puolestaan visioi.

psykiatrian arvot