Julkaistu 11.1.2018

Yleissairaalapsykiatrian osasto muuttaa Pitkäniemeen

Taysin yleissairaalapsykiatrian osasto YSP1 muuttaa kevään 2018 aikana Pitkäniemen alueelle rakennukseen 10. Muuton arvioidaan toteutuvan maaliskuussa. Osasto jatkaa avo-osastona ja on edelleen osa yleissairaalapsykiatrian vastuuyksikköä.

Muuton avulla parannetaan potilas- ja työturvallisuutta. Tays Keskussairaalan Z3-rakennuksessa osasto toimii tällä hetkellä virka-ajan ulkopuolella ilman paikalla olevaa psykiatrista lääkäripäivystystä. Alueella ei ole muita psykiatrisia osastoja, joilta hoitohenkilökunta saisi tarvittaessa kiireellistä hoitotyön apua. Pitkäniemen alueella psykiatriset osastot ovat lähekkäin. Osaston muuton odotetaan myös helpottavan akuuttia hoitoa tarvitsevien potilaiden sijoittumista osastoille, kun tarjolla on suljettujen osastojen lisäksi yksi avo-osasto.

Muutto ei vaikuta potilaiden osastolle pääsyyn sillä osasto toimii keskeytyksittä. Potilaat tulevat yleensä perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon yksikön tekemän lähetteen perusteella. Tyypillisimpiä tilanteita, joissa osastolle tullaan hoitoon, ovat:

  • Erilaiset kipuoireilut
  • Fyysiset oireet, joiden diagnoosi on epäselvä
  • Unihäiriöt
  • Syömishäiriöt
  • Äidin psykiatrinen hoito vauvan kanssa
  • Toiminta- ja työkyvyn arvioinnit
  • Akuutit kriisit, joihin liittyy tarve lyhyeen hoitojaksoon avo-osastolla

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ei muuta Pitkäniemeen vaan palvelee jatkossakin Tays Keskussairaalan alueella.

Lisätietoja:

Osastonlääkäri Jaakko Leskinen, puh. 03 311 65923
Osastonhoitaja Tiina Hyvärinen, puh. 03 311 65922